Common Sense Brandveiligheid

Brandveiligheid de baas.

Brandbeveiliging is een complex vakgebied, met allerlei regulerende instanties, bouwbedrijven, verzekeraars en andere betrokkenen. Bij het streven naar het gewenste brandveiligheidsniveau laten wij ons allereerst leiden door de behoeften van de gebruikers. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen de wettelijke normen voor brandveiligheid en een optimale gebruiksvriendelijkheid. Anders heeft u een 100% brandveilig gebouw maar dat door alle maatregelen totaal ongeschikt is voor uw gebruiksdoel.

Onze visie is dat een brandveilig gebouw bereikt kan worden door een evenwicht in bouwkundige-, installatietechnische-, organisatorische- en gebruiksmaatregelen. Wij leveren hiervoor een integraal veiligheidsadvies. Deze integrale benadering van de brandveiligheid geeft inzicht in mogelijke knelpunten en biedt een duidelijk kader voor de beveiliging van gebouwen met behulp van een optimale mix van brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen tegen een aanvaardbare investering. Gelijkwaardige oplossingen en een integrale aanpak kunnen in veel gevallen ook een kostenbesparing opleveren in onderhoud of reductie van voorzieningen waarbij het brandveiligheidsniveau gewaarborgd blijft.

TotalSafety onderscheidt zich door mee te denken vanuit het perspectief van de gebruikers en/of eigenaren van gebouwen die in aanraking komen met aspecten rondom de brandveiligheid. Gebruikers worden geconfronteerd met een veelvoud aan eisen die vanuit verschillende autoriteiten worden opgelegd. TotalSafety vertaalt de eisen die vanuit de regelgeving wordt opgelegd naar een uitvoeringstraject en toetst ook of toepassing van die eis de meest efficiënte oplossing is voor het probleem. Het Plan van Aanpak dat uit de toetsing naar voren komt wordt tevens afgestemd met de gemeente of brandweer. Hierdoor worden gebruiker en/of eigenaar achteraf niet geconfronteerd met aanvullende eisen en kosten.