Actueel nieuws

Bevordering veilig en gezond werken in de landbouwsector

2 weeks 5 days ago
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen euro vrij om veilig en gezond werken in de landbouwsector te bevorderen door voorlichting en preventie. Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt.

Duidelijke communicatie zorgt voor een veilige bouwplaats

2 weeks 6 days ago
Veiligheid op een bouwplaats begint met duidelijke communicatie. Werknemers dragen gehoorbescherming en Nederlands is niet meer de enige taal op de bouwplaats. Bouwspraak is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. Met eenvoudige en herkenbare gebaren kunnen werknemers effectief communiceren om veiligheid op de bouwplaats te waarborgen. De verschillende (hand)gebaren worden op de website van Bouwspraak uitgelegd.

Werk veilig in de warmte: 8 tips

3 weeks 6 days ago
Het zal niemand ontgaan zijn: het is deze week uitzonderlijk warm. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor extreme hitte en het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland geactiveerd. Maar hoe ga je hier nu het beste mee om in een werksituatie? En wat zegt de wet hierover?

Merendeel bedrijven leeft arboregels onvoldoende na

1 month ago
Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arboregels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. In 2016 voldeed 27% van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet. Dit blijkt uit het onderzoek 'Arbo in bedrijf' dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd.

Word partner van de Week van de Werkstress

2 months ago
OVAL organiseert van 11 tot en met 15 november 2019 voor de tweede keer de Week van de Werkstress. Het doel is om zoveel mogelijk werkende Nederlanders te laten inzien dat werkstress is te voorkomen. Door te zorgen voor voldoende plezier op de werkvloer, ruimte voor ontwikkeling en/of genoeg uitdagingen in het werk. Samen gaan we een week vol werkplezier maken met iedere dag een ander thema. Doe mee en word partner van de Week van de Werkstress!

Strenge controle op werken met gevaarlijke stoffen

2 months ago
Elk jaar overlijden drieduizend mensen omdat ze op hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat cijfer moet omlaag, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. De controle moet worden aangescherpt, zodat bedrijven wel moeten handelen om een boete te voorkomen.

Nieuw Arboportaal Magazine gelanceerd: werken in extreme warmte of kou

2 months ago
De dagen worden warmer en de zomer staat weer voor de deur. Heel lekker als je vrij bent, maar hoe ga je hiermee om tijdens werkuren? Als je buiten in de volle zon moet werken bijvoorbeeld? En wat zegt de wet hierover? Het nieuwe Arboportaal Magazine ‘Werken in extreme temperaturen’ geeft nuttige inzichten en tips waar werkgever en werknemer meteen mee aan de slag kunnen.

Publicatie nieuwe Beleidsregel arbocatalogi 2019

2 months 1 week ago
Met ingang van 14 juni 2019 wordt de oude Beleidsregel arbocatalogi 2010 vervangen door de Beleidsregel arbocatalogi 2019. In deze Beleidregel is de procedure rond het opstellen, toetsen en hanteren van arbocatalogi bij bedrijfsinspecties vastgelegd.

Subsidieregeling geopend voor Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

2 months 1 week ago
Op 7 juni 2019 is de subsidieregeling van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een ‘open’ regeling, die subsidieaanvragen voor preventieve activiteiten op het brede terrein van eerlijk, gezond en veilig werk, mogelijk maakt. Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt.

Blijf veiligheid machines controleren om ongevallen te voorkomen

2 months 2 weeks ago
Cirkelzagen, vulmachines en transportbanden: ongelukken blijven gebeuren. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat ieder jaar circa 280 mensen gewond raken, waarbij ze vaak vingers verliezen. Dit bleek uit het onderzoek naar ruim honderd ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016. Eén van de aanbevelingen is: blijf de veiligheid van machines controleren.

Beroepsziekten te lijf met de RI&E

2 months 2 weeks ago
Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Met de juiste maatregelen ga je beroepsziekten te lijf. De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak. Leer er meer over tijdens de vijfde Week van de RI&E.

STOP-principe als basis voor praktische maatregelen op de werkvloer

2 months 3 weeks ago
Heidi Boussen, Directeur Veilig en Gezond Werken bij het Ministerie van SZW verwoordde het duidelijk: “De sectororganisaties die hun aanpak hebben laten zien, tonen dat er een vertaalslag moet worden gemaakt naar de werkvloer. We moeten uit het abstractieniveau en naar concrete oplossingen voor iedere sector.”

Van gewenning naar herkenning: ernstige arbeidsongevallen met machines

2 months 3 weeks ago
Ieder jaar verliezen ongeveer 280 mensen vingers of andere ledematen door een ongeval met een machine op hun werk. Ze komen in contact met de bewegende onderdelen van machines zoals cirkelzagen, transportbanden, snij- en inpakmachines.  Vaak is dit het gevolg van een onveilige situatie die al langere tijd bestaat.  Zo blijkt uit een verdiepend onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  naar 100 ernstige machineongevallen.

Netwerkmiddag RIVM werpt blik op toekomst van arbeidsveiligheid

2 months 4 weeks ago
Vrijdag 17 mei organiseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de netwerkmiddag ‘Back to the future: ‘leren voor veiligheid’. Met ruim 70 professionals, die zich bezighouden met arbeidsveiligheid werd onder andere kennis uitgewisseld over de toekomstscenario’s van veilig werken, het verdiepingsonderzoek machineongevallen en de nieuwe website lerenvoorveiligheid.nl.

Themamiddag: hoe verbeteren we de naleving van cao's?

2 months 4 weeks ago
Op 24 juni organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een themamiddag over cao-naleving in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze themamiddag worden preventie, voorlichting, bewustwording en handhaving van cao-afspraken interactief behandeld. Het programma begint om 12:30 met een inlooplunch en zal rond 17:15 afsluiten met een borrel.

Groei oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

3 months 1 week ago
Het gaat goed met de Nederlandse economie en de werkloosheid loopt terug. De keerzijde van deze ontwikkeling is  de groei van het aantal oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt. De Inspectie SZW zag in 2018 schijnconstructies en misstanden waarbij werkenden ernstig financieel werden benadeeld of zelfs uitgebuit. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW.
Checked
42 minutes 31 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed