Actueel nieuws

Nieuw onderzoek: goede informatie draagt bij aan werkbehoud chronisch zieke werkenden

13 hours 20 minutes ago
Chronisch zieke werkenden (en ook werkzoekenden) missen kennis en informatie over hun deelname aan de arbeidsmarkt: vooral over vergoedingen en wettelijke regelingen. Een centrale online informatieplek, ook met specifieke informatie per ziekte, kan uitkomst bieden. Recent onderzoek hierover toont tevens aan dat zij een vraag hebben naar meer mogelijkheden voor direct persoonlijk contact. Dit werd vandaag gepresenteerd. 

Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed

1 week ago
In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij op veel momenten moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. In 2014 was dat nog 25 procent. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Nieuw onderzoek: de ontwikkeling van verantwoord opdrachtgeverschap

1 week 1 day ago
Staatssecretaris Van Ark heeft het tweede onderzoek in rij naar verantwoord opdrachtgeverschap gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De opdrachtgever heeft in veel werksituaties een grote rol op het gebied van gezond en veilig werken. Het ministerie van SZW heeft daarom de afgelopen jaren ingezet op het creëren van bewustwording en het faciliteren van opdrachtgevers bij het nemen van hun verantwoordelijkheid. Met het onderzoek wordt de ontwikkeling op dit gebied gemonitord. Het eerste onderzoek, beiden uitgevoerd door TNO, vond plaats in 2016.

‘Werk en Longen check’ online

1 week 4 days ago
Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival, onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en Longen check. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met  stoffen die mogelijk invloed hebben op  hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

Scherpe controle Inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen in bedrijven

2 weeks ago
De Inspectie SZW gaat de komende tijd weer scherp controleren bij bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld. Het gaat daarbij om zogeheten CMR-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen. CMR-stoffen kunnen kanker veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting.

EU-OSHA al 25 jaar voor veilige en gezonde werkplekken in Europa

3 weeks 3 days ago
EU-OSHA bestaat 25 jaar! Al sinds 1994 zet EU-OSHA zich samen met partners in om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk. Ook Nederland is hierbij aangesloten. Het 25-jarig bestaan wordt gedurende heel 2019 gevierd met verschillende activiteiten.

Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

4 weeks 2 days ago
Op donderdag 14 maart heeft in DeFabrique in Utrecht het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival plaatsgevonden. Het Innovatiefestival is een onderdeel van de campagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’.

Vision Zero-app: werken aan een gezonde werkplek zonder ongevallen

1 month ago
Om bedrijven te faciliteren een omgeving te creëren waarin zo gezond en veilig mogelijk gewerkt kan worden, heeft de International Social Security Association (ISSA) een nieuwe app gelanceerd: de Vision Zero-app. Deze komt voort uit de wereldwijde Vision Zero-campagne. Met de app wordt ingespeeld op het verhogen van de aandacht voor preventie.

‘Pak stof aan!’

1 month 2 weeks ago
Met de campagne ‘Pak stof aan!’ vraagt Stigas aandacht voor de risico’s van blootstelling aan stof in de agrarische en groene sector. In de praktijk zijn werkgevers en werknemers zich namelijk onvoldoende op de hoogte van de gezondheidsrisico’s voor longen en luchtwegen. In de campagne staan daarom bewustwording, advies en het vroegtijdig zien van klachten centraal.

Aan de slag met je tabletnek op de internationale dag van de RSI

1 month 2 weeks ago
De muisarm kenden we al, maar tegenwoordig hebben veel mensen ook last van een tabletnek, smartphone-pols, WhatsApp-duim of iPad-arm. En dat kan behoorlijke klachten veroorzaken. Vandaag op de internationale dag van de RSI staan we daar extra bij stil. Want wat is RSI precies en hoe kunnen RSI-klachten worden voorkomen?

‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’ tijdens de 5e week van de RI&E

1 month 3 weeks ago
Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de vijfde Week van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Dit is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken. Dit jaar staat de week in het teken van het thema “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”.

Inspectie SZW zoekt 30 arbo-inspecteurs

1 month 3 weeks ago
De Inspectie SZW heeft per 1 september 2019 ruimte voor 30 arbeidsinspecteurs. Heb je interesse in een baan als inspecteur bij de Inspectie SZW? Meld je dan aan voor het webinar op donderdag 21 februari.

Bent u ook Bewust Veilig op 20 maart?

1 month 3 weeks ago
Over precies een maand, op woensdag 20 maart 2019, is alweer de derde editie van ‘Bewust Veilig’. Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra, Cumela, OnderhoudNL en Techniek Nederland roepen op deze dag iedereen op extra aandacht aan veiligheid op de werkvloer te geven.

NVvA draagt bij aan preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

2 months ago
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) wil – als de beroeps- en kennisvereniging– haar steentje bijdragen aan de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. “Door kennis te ontwikkelen en over te dragen wil de NVvA het aantal beroepsziekten helpen terugdringen”, aldus Theo-Jan Heesen, bestuurslid van de NVvA.

Pay it Forward: fysiek werk bij Witte Kruis in Den Haag

2 months 1 week ago
Op dinsdag 19 maart opent Witte Kruis in Den Haag haar deuren voor het Netwerk Duurzaam Fysiek werk. In samenwerking met Ambulancezorg Groningen geven zij een kijkje in de keuken: welke impact heeft levensreddend handelen op het lichaam van de medewerkers?

Arbobalans 2018: Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen

2 months 2 weeks ago
Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-outklachten bij werknemers. Maar niet alle werknemers hebben even vaak klachten. Ondanks de slechtere arbeidsomstandigheden rapporteren oproep- en invalkrachten en werknemers met een tijdelijk contract beduidend minder burn-outklachten dan werknemers met een vast contract of uitzendkrachten. Werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bedragen bijna 9 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit de Arbobalans 2018 die TNO vandaag heeft gepubliceerd.

Meeste ongewenst gedrag in zorg- en welzijnsberoepen

2 months 3 weeks ago
Werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervaarden in 2017 naar verhouding het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten. Met 52 procent zei ruim de helft van hen dat een keer of vaker te hebben meegemaakt. Dat wil zeggen dat zij te maken kregen met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.
Checked
49 minutes 29 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed