Actueel nieuws

‘Werk en Longen check’ online

2 months 1 week ago
Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival, onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en Longen check. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met  stoffen die mogelijk invloed hebben op  hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

Scherpe controle Inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen in bedrijven

2 months 1 week ago
De Inspectie SZW gaat de komende tijd weer scherp controleren bij bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld. Het gaat daarbij om zogeheten CMR-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen. CMR-stoffen kunnen kanker veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting.

Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming slachtoffers ‘schildersziekte’

2 months 2 weeks ago
Slachtoffers van het OPS (organopsychosyndroom), de zogenaamde ‘Schilderziekte’, krijgen een eenmalige financiële tegemoetkoming van € 20.730. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Tweede Kamer heeft via een bijna kamerbreed gesteunde motie om deze regeling verzocht.

EU-OSHA al 25 jaar voor veilige en gezonde werkplekken in Europa

2 months 3 weeks ago
EU-OSHA bestaat 25 jaar! Al sinds 1994 zet EU-OSHA zich samen met partners in om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk. Ook Nederland is hierbij aangesloten. Het 25-jarig bestaan wordt gedurende heel 2019 gevierd met verschillende activiteiten.

Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

2 months 4 weeks ago
Op donderdag 14 maart heeft in DeFabrique in Utrecht het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival plaatsgevonden. Het Innovatiefestival is een onderdeel van de campagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’.

Vision Zero-app: werken aan een gezonde werkplek zonder ongevallen

2 months 4 weeks ago
Om bedrijven te faciliteren een omgeving te creëren waarin zo gezond en veilig mogelijk gewerkt kan worden, heeft de International Social Security Association (ISSA) een nieuwe app gelanceerd: de Vision Zero-app. Deze komt voort uit de wereldwijde Vision Zero-campagne. Met de app wordt ingespeeld op het verhogen van de aandacht voor preventie.

‘Pak stof aan!’

3 months 2 weeks ago
Met de campagne ‘Pak stof aan!’ vraagt Stigas aandacht voor de risico’s van blootstelling aan stof in de agrarische en groene sector. In de praktijk zijn werkgevers en werknemers zich namelijk onvoldoende op de hoogte van de gezondheidsrisico’s voor longen en luchtwegen. In de campagne staan daarom bewustwording, advies en het vroegtijdig zien van klachten centraal.

Aan de slag met je tabletnek op de internationale dag van de RSI

3 months 2 weeks ago
De muisarm kenden we al, maar tegenwoordig hebben veel mensen ook last van een tabletnek, smartphone-pols, WhatsApp-duim of iPad-arm. En dat kan behoorlijke klachten veroorzaken. Vandaag op de internationale dag van de RSI staan we daar extra bij stil. Want wat is RSI precies en hoe kunnen RSI-klachten worden voorkomen?
Checked
1 hour 46 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed