Actueel nieuws

Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer

3 months 1 week ago
Het is belangrijk om ongewenst gedrag op de werkvloer effectief aan te kunnen pakken. De vertrouwenspersoon kan hierbij een belangrijke rol spelen. Om vertrouwenspersonen, werkgevers en werknemers te helpen om ongewenst gedrag op de werkplek te voorkomen of tegen te gaan, is er een praktische wegwijzer ontwikkeld. Jaarlijks geeft 16% van de werknemers aan dat ze te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Daarbij heeft 61% van de werknemers de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te raadplegen, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 (TNO/CBS).
Checked
3 minutes 39 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed