Actueel nieuws

Verbod op maaltijden bezorgen onder de 16 jaar

1 month 1 week ago
Vanaf 1 juli 2020 is het verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen. Dit schrijft Staatssecretaris Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de motie van Weyenberg.

Leidraad voor werken met een werkbak of werkplatform ontwikkeld

1 month 1 week ago
Om werkgevers te ondersteunen bij het werken met een werkbak of werkplatform, heeft het Ministerie van SZW een leidraad laten ontwikkelen. Het uitgangspunt hierbij is dat hijsen of heffen van werknemers alleen is toegestaan met behulp van arbeidsmiddelen die daar speciaal voor bestemd zijn (artikel 7.18 Arbobesluit). Als dat niet mogelijk is mogen er bij uitzondering hijswerktuigen ingezet worden die niet bestemd zijn voor hijsen of heffen, maar alleen als er passende maatregelen zijn genomen om het werk veilig uit te voeren (artikel 7.23d Arbobesluit).

Hoe ziet het arbostelsel van de toekomst eruit?

1 month 2 weeks ago
Op 9 juni 2020 organiseerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een focusgroep over de toekomst van ons arbostelsel. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige werking van het arbostelsel en om samen met arbodienstverleners en –professionals, (kern)deskundigen en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers na te denken over handelingsperspectieven en ideeën voor het toekomstige stelsel.

Praktische toolbox om trillingen tijdens werk te verminderen nu beschikbaar

1 month 2 weeks ago
Het gevaar van blootstelling aan trillingen wordt vaak niet herkend, terwijl het erg risicovol kan zijn. Trillingen kunnen leiden tot diverse klachten, gezondheidsschade en uiteindelijk zelfs tot ziekteverzuim. Vooral in de bouwsector komt werken met trillingen vaak voor, zij staan in de top 3 van sectoren waar blootstelling aan trillingen voorkomt. Om meer werkgevers en werknemers op de hoogte te brengen van dit risico heeft Volandis een toolbox opgesteld: Toolbox Trillingen.

Deuren Validatie- en Innovatiepunt (VIP) geopend

1 month 3 weeks ago
Op 2 juni 2020 opende het Validatie- en Innovatiepunt (VIP) zijn deuren voor de beoordeling van methoden in de asbestverwijdering. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert en faciliteert het RIVM dit onafhankelijke orgaan.

In gesprek over gezond en veilig werken, nu en in de toekomst

1 month 3 weeks ago
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vorige maand van start gegaan met de Arbovisie 2040. In dit traject gaat het ministerie in gesprek met zoveel mogelijk Nederlanders om input op te halen over de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van arbeidsomstandigheden.

NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19

2 months ago
Sinds het begin van de coronacrisis half maart werken veel mensen thuis. Om mensen gezond en veilig terug te laten keren op kantoor moeten de werkplekken anders worden ingericht. Om deze reden heeft NEN een NEN-spec met ergonomische eisen voor de inrichting en oppervlakte van kantoorwerkplekken in het kader van de maatregelen omtrent COVID-19 gepubliceerd. Het document is nu beschikbaar om te downloaden. 

Jaarverslag 2019 van de Inspectie SZW nu beschikbaar

2 months 1 week ago
De Inspectie SZW heeft in 2019 fors ingezet op het bestrijden van arbeidsuitbuiting en oneerlijk werk. De controle op het veilig werken met gevaarlijke stoffen heeft positieve resultaten opgeleverd, blijkt het uit het jaarverslag. Ook is er vooruitgang geboekt met het voorkomen van onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden.

Het RIVM publiceert literatuurverkenning naar overgangsklachten en werk

2 months 3 weeks ago
Een deel van de vrouwen die werken is in de overgang en heeft klachten die daarmee gepaard gaan. Dit geldt vooral voor vrouwen boven de 45 jaar, die in vergelijking met vroeger steeds vaker aan het werk zijn. Voorbeelden van klachten zijn opvliegers en nachtelijke transpiratieaanvallen. Vermoeidheid, slaapstoornissen, verminderde concentratie, sombere gevoelens, en gewrichts- of spierklachten kunnen ook optreden. Door de aard en de duur van overgangsklachten kunnen ze invloed hebben op het werk.

Op weg naar de Arbovisie 2040!

2 months 4 weeks ago
Het is belangrijk dat iedere Nederlander gezond en veilig kan werken, nu en in de toekomst. Daarom geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze maand het startschot van een nieuw traject: de Arbovisie 2040. Hiermee wordt een toekomstvisie ontwikkeld op het arbobeleid in Nederland. Dit doen we niet alleen. In het gehele proces worden zoveel mogelijk Nederlanders betrokken; van individuele werkenden en werkgevers tot en met landelijke vertegenwoordigers.

Ingezonden vragen over keuringen van liften en drukapparatuur

2 months 4 weeks ago
Op dit moment is Nederland en de wereld in de ban van Covid 19. Als gevolg hiervan komen er bij de overheid vragen binnen over de uitvoering van keuringen / inspecties binnen bepaalde sectoren. Naar aanleiding van specifieke vragen over keuringen van liften en drukapparatuur, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoorden geformuleerd om meer duidelijkheid te scheppen. Uitgangspunt hierbij is dat drukapparatuur en liften cruciaal zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in vitale sectoren en dat zij veilig te gebruiken moeten blijven.
Checked
34 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed