Actueel nieuws

De ondernemer centraal in Week van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

3 months 1 week ago
Van 21 tot 25 september vindt dit jaar de zesde Week van de RI&E plaats, een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. De week wordt georganiseerd om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als belangrijke basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). In de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs door het hele land activiteiten met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies. Het thema van de Week van de RI&E is dit jaar ‘De ondernemer centraal’.

Bedenk hét recept voor het Broodje BHV van 2020

3 months 1 week ago
Op 2 november vindt de negende landelijke Dag van de BHV (bedrijfshulpverlening) plaats. Tijdens deze dag wordt aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Ieder jaar hebben zowel kleine(re) organisaties als multinationals speciaal voor deze dag een 'Broodje BHV' op de lunchkaart staan. In de Westrijd Broodje BHV kan jij jouw favoriete recept voor dit broodje indienen.

Kabinet maakt werk van erkenning voor slachtoffers gevaarlijke stoffen

3 months 2 weeks ago
Jaarlijks overlijden naar schatting 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op hun werk. Nog meer mensen worden ziek. Het verhalen van schade voor slachtoffers van stoffen-gerelateerde beroepsziekten is complex, tijdrovend en kostbaar. Om dit proces te vergemakkelijken is de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten ingesteld die onder leiding van Ton Heerts een advies heeft uitgebracht.

Het belang van kennis over gezond en veilig werken

3 months 2 weeks ago
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de afgelopen maand in gesprek gegaan met verschillende stakeholders om te onderzoeken hoe Nederlanders veiliger en gezonder kunnen werken in de toekomst. Eén van de gesprekken ging over het belang van kennis over arbeidsrisico’s en methoden en ideeën om deze risico’s aan te pakken. Met meer kennis hierover kan namelijk het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten worden verminderd in de toekomst.
Checked
45 minutes 2 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed