Actueel nieuws

Netwerkbijeenkomst ‘Arbozorg 2020’ – 22 november 2018

2 months 1 week ago
Op donderdag 22 november vond in Nieuwegein de Netwerkbijeenkomst ‘Arbozorg 2020’ plaats met als thema: meer preventie & samenwerking in de arbeidsgerelateerde zorg. Dit thema is onderdeel van het vijfjarig beleidsprogramma Toekomst van de Arbeidsgerelateerde Zorg (TAZ) dat is gestart naar aanleiding van het SER-advies ‘Betere zorg voor werkenden’.

De vernieuwde Arbowet: praktijkverhalen uit het mkb

2 months 2 weeks ago
Sinds 1 juli 2018 is de vernieuwde Arbowet een feit. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Landelijke dag Netwerk Duurzaam Fysiek Werk

2 months 3 weeks ago
Fysiek zwaar werk kan risico’s met zich meebrengen. Gezond langer doorwerken bij fysieke belasting vraagt om een gestructureerde aanpak. Op 4 december organiseert TNO samen met evofenedex en Buro voor Fysieke Arbeid namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de landelijke dag van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk.

Succesvol delen van ervaringen tijdens bijeenkomst '(On)gewenst gedrag op het werk: moet toch kunnen?!'

2 months 3 weeks ago
Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie. Nog steeds hebben te veel mensen te maken met ongewenst gedrag op het werk. Met ingrijpende gevolgen: voor henzelf en hun omgeving, maar ook voor de collega’s en de organisatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseerde op 15 november in Nieuwegein een bijeenkomst over (on)gewenst gedrag op de werkvloer.

Inspectie SZW lanceert Asbestwerkzaamheden-app

2 months 3 weeks ago
Wordt er in uw buurt asbest verwijderd? Of komt u als asbestsaneerder tijdens sloopwerkzaamheden asbest tegen? De Inspectie SZW heeft de Astbestwerkzaamheden-app ontwikkeld. Die geeft aan waar in de buurt asbest wordt gesaneerd, en of dit legaal gebeurt.

Meerjarenplan Inspectie SZW

2 months 4 weeks ago
De Inspectie SZW wil zich in de komende jaren actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden. Werkgevers en werknemers moeten zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. Daarom verstevigt de Inspectie het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk, onder meer door extra medewerkers te werven. Dat staat in het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 die afgelopen week naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Dag van de Ondernemer

3 months ago
Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. Nederland telt ruim 1,5 miljoen ondernemers, die met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde zijn voor ons land. Reden voor MKB-Nederland om ze vandaag in het zonnetje te zetten.

Werkplezier Top 10

3 months ago
Van 12 tot en met 15 november wordt voor de vijfde keer de Week van de Werkstress georganiseerd. Dit jaar staat de week helemaal in het teken van preventie en werkplezier. Volgens onderzoek van TNO kan door voldoende werkplezier voorkomen worden dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Tijdens de Week van de Werkstress zetten daarom honderden bedrijven in heel Nederland werkplezier centraal.
Checked
41 minutes 33 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed