Actueel nieuws

Staatssecretaris Van ‘t Wout lanceert campagne om fysieke overbelasting door werk tegen te gaan

1 day 18 hours ago
Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Uit cijfers van TNO blijkt dat bijna een half miljoen werknemers kampen met fysieke aandoeningen door het werk. Deze klachten leiden jaarlijks tot zeven miljoen verzuimdagen en een kostenpost voor werkgevers van 1,5 miljard euro, nog los van de zorgkosten. Daarom lanceerde staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op woensdag 28 oktober de campagne Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!

Structurele oplossingen nodig voor nijpend tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen

3 weeks 1 day ago
Al jarenlang is er een tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen in Nederland. Om die reden is in 2018 de Kwaliteitstafel in het leven geroepen om met alle direct betrokkenen in gesprek te gaan over de toekomst van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. De Kwaliteitstafel is op zoek gegaan naar oplossingen en aanbevelingen om de instroom in de opleiding van bedrijfs- en verzekeringsarts te verhogen door het bevorderen van duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Op 2 oktober jl. presenteerde de Kwaliteitstafel haar bevindingen en adviezen aan staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van ’t Wout tijdens het slotsymposium ‘Maak werk van Kwaliteit’.

Programma Vitaal Bedrijf van start

3 weeks 4 days ago
Staatssecretaris van ’t Wout (SZW) heeft vandaag samen met staatssecretaris Blokhuis (VWS) het programma ’Vitaal Bedrijf’ gelanceerd. Het programma biedt praktische, onafhankelijke ondersteuning voor ondernemers, met als doel om goed vitaliteitsbeleid binnen bedrijven te realiseren en de gezondheid van werknemers te bevorderen.

Inspectie SZW vernieuwt tools voor zelfinspectie

1 month 1 week ago
De zelfinspectietools van Inspectie SZW zijn vernieuwd. Ze staan online op zelfinspectie.nl, waar een ondernemer door de ogen van een inspecteur naar zijn eigen organisatie kan kijken. De vernieuwde tools behandelen 4 hoofdthema’s waarop de Inspectie SZW toezicht houdt, namelijk: Gezond & Veilig werken, Eerlijk Werken, Werken met gevaarlijke stoffen en Werkdruk en ongewenst gedrag.

Lancering gezamenlijke flyer met stappenplan RI&E

1 month 2 weeks ago
Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarom ben je als werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin breng je arbeidsrisico’s in kaart en werk je met een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. Maar wat is een RI&E precies? Hoe stel je er een op? En hoe gebruik je een RI&E om risico’s op te lossen?

Volg de Week van de RI&E LIVE via online uitzendingen

1 month 3 weeks ago
Van 21 tot 25 september organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zesde Week van de RI&E, in samenwerking met het Steunpunt RI&E en sociale partners. Nieuw dit jaar zijn een aantal overkoepelende activiteiten die worden georganiseerd rondom het Programma Impuls RI&E. Deze activiteiten zijn te volgen via online uitzendingen: Week van de RI&E LIVE.

Kick-off van Week van de RI&E op 21 september

2 months ago
Van 21 tot 25 september vindt de zesde Week van de RI&E plaats, een initiatief van Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. Deze week wordt georganiseerd om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als belangrijke basis de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit jaar staat de ondernemer centraal. Doe je mee?

Handreiking voor preventiemedewerkers gepubliceerd

2 months 2 weeks ago
Preventiemedewerkers spelen een belangrijke rol bij het gezonder en veiliger inrichten van de werkplek. Hoewel de Arbowet voorschrijft dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’, blijkt dat in de praktijk maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft.

NVAB publiceert nieuwe richtlijn nachtwerk en gezondheid

2 months 2 weeks ago
De Gezondheidsraad stelde in 2017 dat nachtwerk tot negatieve gezondheidseffecten kan leiden. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een richtlijn opgesteld over nachtwerk en gezondheid. De richtlijn ‘Nachtwerk en gezondheid’ is nu beschikbaar om te downloaden.

Kabinet reageert op aanbevelingen bescherming van arbeidsmigranten

2 months 2 weeks ago
De positie van arbeidsmigranten in Nederland heeft de afgelopen weken centraal gestaan in het publieke debat, als gevolg van recente besmettingen met het coronavirus in de vleesindustrie en de fruithandel. Deze besmettingen maakten duidelijk dat arbeidsmigranten beter beschermd moeten worden. Daarom presenteerde het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’, onder leiding van Emile Roemer, onlangs een aantal aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten op de korte termijn te verbeteren.

Tips voor werken in de warmte

2 months 2 weeks ago
Het Nationaal Hitteplan is al een paar dagen actief. Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Ook de zonkracht is redelijk sterk. Reden genoeg voor wat tips over hoe om te gaan met hitte op de werkvloer en waar je rekening mee moet houden als je in de buitenlucht werkt.

Toekomstige arbeidsomstandigheden in twee verschillende werelden

2 months 3 weeks ago
Op 9 juli organiseerde het ministerie van SZW een zevende virtuele focusgroep (in een reeks van zeven) om in gesprek te gaan over de toekomst van arbeidsomstandigheden. De focusgroep werd georganiseerd in het kader van de Arbovisie 2040 en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de NVVK, Workstyles, BM Bedrijfsgezondheid, TakeAway, NIP, Achmea, Rijkswaterstaat, TNO en het ministerie van SZW.

Word partner van de Week van de Werkstress 2020

2 months 3 weeks ago
Van 16 tot en met 20 november 2020 organiseert OVAL de Week van de Werkstress. Het doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om een gebalanceerd leven te leiden waarin werkstress niet tegen, maar juist voor hen gaat werken, ook in deze onzekere tijden. Het centrale thema is daarom dit jaar: Blijf in balans! OVAL doet dit graag  in samenwerking met andere organisaties. Sluit u daarom aan en word partner van de Week van de Werkstress 2020.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen nu beschikbaar

2 months 4 weeks ago
In de Staatscourant (2020-30592) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geactualiseerde lijst. Deze versie van de lijst, is gepubliceerd  op 1 juli 2020.

22 suggesties om gezondheidsklachten door nachtwerk te helpen voorkomen

2 months 4 weeks ago
Mensen die werken in de nacht zijn actief als het volgens hun bioritme tijd is om te slapen. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Volgens een eerder verschenen advies van de Gezondheidsraad leidt nachtwerk bijvoorbeeld tot een groter risico op slaapproblemen. Na een langere periode ontstaat een grotere kans op diabetes mellitus (type 2), en hart- en vaatziekten. Het RIVM bundelde 22 suggesties voor werkgevers en werknemers waarvan de meeste experts een positief effect op de gezondheid verwachten.

Hoe krijgen we grip op toekomstige arbeidsrisico’s?

3 months ago
Op 7 juli kwamen verschillende stakeholders samen om in gesprek te gaan over de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van arbeidsrisico’s. De focusgroep werd georganiseerd in het kader van de Arbovisie 2040 en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Bilfinger Industrial Services, Prevent Partners, NS Group, Van Oord, RIVM, TNO en het Ministerie van SZW.

Veiligheid in aanbestedingen in de bouw uitgesteld naar 2022

3 months ago
Veiligheid wordt in 2022 een vast onderdeel in aanbestedingen van Rijkswaterstaat en andere grote opdrachtgevers. Dat betekent dat opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn vanaf 1 januari 2022 als verplichting opnemen in aanbestedingen of contracten. De eerdere streefdatum van 1 januari 2021 voor deze gezamenlijke afspraak, ook wel de Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd, wordt niet gehaald vanwege het coronavirus.

Een toekomstvisie op bevorderen van naleving van de arbowetgeving

3 months 1 week ago
Tijdens de focusgroepen over de Arbovisie 2040 denken verschillende stakeholders na over gezond en veilig werken in de toekomst. Eind juni vond een focusgroep plaats over het bevorderen van de naleving van de arboregelgeving: wat zijn de sterke en zwakke punten van de huidige situatie, wat is de visie op naleving in de toekomst en hoe kan deze in de praktijk gebracht worden?
Checked
2 hours 48 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed