Actueel nieuws

Publicatie nieuwe Beleidsregel arbocatalogi 2019

3 days 11 hours ago
Met ingang van 14 juni 2019 wordt de oude Beleidsregel arbocatalogi 2010 vervangen door de Beleidsregel arbocatalogi 2019. In deze Beleidregel is de procedure rond het opstellen, toetsen en hanteren van arbocatalogi bij bedrijfsinspecties vastgelegd.

Subsidieregeling geopend voor Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

6 days 6 hours ago
Op 7 juni 2019 is de subsidieregeling van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een ‘open’ regeling, die subsidieaanvragen voor preventieve activiteiten op het brede terrein van eerlijk, gezond en veilig werk, mogelijk maakt. Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt.

Blijf veiligheid machines controleren om ongevallen te voorkomen

1 week 5 days ago
Cirkelzagen, vulmachines en transportbanden: ongelukken blijven gebeuren. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat ieder jaar circa 280 mensen gewond raken, waarbij ze vaak vingers verliezen. Dit bleek uit het onderzoek naar ruim honderd ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016. Eén van de aanbevelingen is: blijf de veiligheid van machines controleren.

Beroepsziekten te lijf met de RI&E

2 weeks ago
Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Met de juiste maatregelen ga je beroepsziekten te lijf. De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak. Leer er meer over tijdens de vijfde Week van de RI&E.

STOP-principe als basis voor praktische maatregelen op de werkvloer

2 weeks 5 days ago
Heidi Boussen, Directeur Veilig en Gezond Werken bij het Ministerie van SZW verwoordde het duidelijk: “De sectororganisaties die hun aanpak hebben laten zien, tonen dat er een vertaalslag moet worden gemaakt naar de werkvloer. We moeten uit het abstractieniveau en naar concrete oplossingen voor iedere sector.”

Van gewenning naar herkenning: ernstige arbeidsongevallen met machines

3 weeks ago
Ieder jaar verliezen ongeveer 280 mensen vingers of andere ledematen door een ongeval met een machine op hun werk. Ze komen in contact met de bewegende onderdelen van machines zoals cirkelzagen, transportbanden, snij- en inpakmachines.  Vaak is dit het gevolg van een onveilige situatie die al langere tijd bestaat.  Zo blijkt uit een verdiepend onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  naar 100 ernstige machineongevallen.

Netwerkmiddag RIVM werpt blik op toekomst van arbeidsveiligheid

3 weeks 4 days ago
Vrijdag 17 mei organiseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de netwerkmiddag ‘Back to the future: ‘leren voor veiligheid’. Met ruim 70 professionals, die zich bezighouden met arbeidsveiligheid werd onder andere kennis uitgewisseld over de toekomstscenario’s van veilig werken, het verdiepingsonderzoek machineongevallen en de nieuwe website lerenvoorveiligheid.nl.

Themamiddag: hoe verbeteren we de naleving van cao's?

3 weeks 6 days ago
Op 24 juni organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een themamiddag over cao-naleving in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze themamiddag worden preventie, voorlichting, bewustwording en handhaving van cao-afspraken interactief behandeld. Het programma begint om 12:30 met een inlooplunch en zal rond 17:15 afsluiten met een borrel.

Groei oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

1 month ago
Het gaat goed met de Nederlandse economie en de werkloosheid loopt terug. De keerzijde van deze ontwikkeling is  de groei van het aantal oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt. De Inspectie SZW zag in 2018 schijnconstructies en misstanden waarbij werkenden ernstig financieel werden benadeeld of zelfs uitgebuit. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW.

Tijdreizen naar veilig werken in 2050

1 month 1 week ago
Het RIVM organiseert op 17 mei a.s. de netwerkmiddag ‘Back to the Future: leren voor veiligheid’. Met een prikkelend programma neemt het programmateam je mee in een tijdreis naar veilig werken in 2050. Dit is in het kader van het RIVM-programma ‘Veilig Werken’. Een aantal vragen staat centraal.

TNO lanceert app BewustBelast voor inzicht in fysieke belasting

1 month 1 week ago
Een gezonde werksituatie creëren is de verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers verzorgen de randvoorwaarden, werknemers maken op de werkvloer iedere dag bewuste en onbewuste keuzes over hoe zij werkzaamheden uit kunnen voeren. TNO lanceert nu de gratis app BewustBelast. Deze ondersteunt werknemers in het maken van bewust gezonde keuzes.

Nieuwe ‘Werkwijzer Taakdelegatie’ voor de bedrijfsarts gepresenteerd

1 month 1 week ago
Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de Tweede Kamer op 3 mei bericht over de publica­tie van de Werkwijzer Taakdelegatie op het Arboportaal. De werkwijzer helpt bedrijfsartsen om taakdelegatie goed en verantwoord te organiseren door een stappen­plan en prakti­sche hulpmiddelen aan te reiken. De staatssecretaris beveelt dit instrument, dat met steun van het ministerie van SZW door vertegenwoordigers vanuit het werkveld is gerealiseerd, van harte aan bij alle betrokkenen.

Aandacht voor werkgerelateerde sterfgevallen op Workers’ Memorial Day

1 month 2 weeks ago
Zondag 28 april was het Workers' Memorial Day. Op deze dag zijn er op meerdere locaties in Nederland werknemers herdacht die zijn omgekomen als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval. Met deze jaarlijkse herdenkingen brengen vakbonden over de hele wereld, waaronder ook de FNV in Nederland, deze grote groep slachtoffers onder de aandacht. Ook wordt er op deze dag aandacht gevraagd voor de noodzaak van veilige en gezonde werkomstandigheden.

Tips voor fit zitten op de werkplek

1 month 3 weeks ago
Lang zitten brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, en dit staat los van het feit of iemand voldoende sport of beweegt. Met name werk is een belangrijke bron van lang zitten, waardoor gesproken kan worden van een nieuw arbeidsrisico. Wij geven een aantal tips om fit te zitten op de werkplek.

Volg Arboportaal op LinkedIn voor nieuws en informatie over gezond en veilig werken

1 month 3 weeks ago
Wil jij op de hoogte blijven van nieuws rondom gezond en veilig werken? Volg dan de LinkedInpagina van het Arboportaal. Hier komen regelmatig nieuwe ontwikkelingen rondom het arbobeleid voorbij, en wordt er aandacht besteed aan relevante campagnes en interessante programma’s vanuit het ministerie van SZW. Zo blijf je dus goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nieuw onderzoek: goede informatie draagt bij aan werkbehoud chronisch zieke werkenden

1 month 4 weeks ago
Chronisch zieke werkenden (en ook werkzoekenden) missen kennis en informatie over hun deelname aan de arbeidsmarkt: vooral over vergoedingen en wettelijke regelingen. Een centrale online informatieplek, ook met specifieke informatie per ziekte, kan uitkomst bieden. Recent onderzoek hierover toont tevens aan dat zij een vraag hebben naar meer mogelijkheden voor direct persoonlijk contact. Dit werd vandaag gepresenteerd. 

Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed

2 months ago
In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij op veel momenten moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. In 2014 was dat nog 25 procent. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Nieuw onderzoek: de ontwikkeling van verantwoord opdrachtgeverschap

2 months ago
Staatssecretaris Van Ark heeft het tweede onderzoek in rij naar verantwoord opdrachtgeverschap gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De opdrachtgever heeft in veel werksituaties een grote rol op het gebied van gezond en veilig werken. Het ministerie van SZW heeft daarom de afgelopen jaren ingezet op het creëren van bewustwording en het faciliteren van opdrachtgevers bij het nemen van hun verantwoordelijkheid. Met het onderzoek wordt de ontwikkeling op dit gebied gemonitord. Het eerste onderzoek, beiden uitgevoerd door TNO, vond plaats in 2016.
Checked
53 minutes 14 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed