Actueel nieuws

NVAB publiceert nieuwe richtlijn nachtwerk en gezondheid

14 hours 20 minutes ago
De Gezondheidsraad stelde in 2017 dat nachtwerk tot negatieve gezondheidseffecten kan leiden. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een richtlijn opgesteld over nachtwerk en gezondheid. De richtlijn ‘Nachtwerk en gezondheid’ is nu beschikbaar om te downloaden.

Kabinet reageert op aanbevelingen bescherming van arbeidsmigranten

1 day 5 hours ago
De positie van arbeidsmigranten in Nederland heeft de afgelopen weken centraal gestaan in het publieke debat, als gevolg van recente besmettingen met het coronavirus in de vleesindustrie en de fruithandel. Deze besmettingen maakten duidelijk dat arbeidsmigranten beter beschermd moeten worden. Daarom presenteerde het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’, onder leiding van Emile Roemer, onlangs een aantal aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten op de korte termijn te verbeteren.

Tips voor werken in de warmte

1 day 8 hours ago
Het Nationaal Hitteplan is al een paar dagen actief. Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Ook de zonkracht is redelijk sterk. Reden genoeg voor wat tips over hoe om te gaan met hitte op de werkvloer en waar je rekening mee moet houden als je in de buitenlucht werkt.

Toekomstige arbeidsomstandigheden in twee verschillende werelden

1 week 1 day ago
Op 9 juli organiseerde het ministerie van SZW een zevende virtuele focusgroep (in een reeks van zeven) om in gesprek te gaan over de toekomst van arbeidsomstandigheden. De focusgroep werd georganiseerd in het kader van de Arbovisie 2040 en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de NVVK, Workstyles, BM Bedrijfsgezondheid, TakeAway, NIP, Achmea, Rijkswaterstaat, TNO en het ministerie van SZW.

Word partner van de Week van de Werkstress 2020

1 week 1 day ago
Van 16 tot en met 20 november 2020 organiseert OVAL de Week van de Werkstress. Het doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om een gebalanceerd leven te leiden waarin werkstress niet tegen, maar juist voor hen gaat werken, ook in deze onzekere tijden. Het centrale thema is daarom dit jaar: Blijf in balans! OVAL doet dit graag  in samenwerking met andere organisaties. Sluit u daarom aan en word partner van de Week van de Werkstress 2020.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen nu beschikbaar

1 week 5 days ago
In de Staatscourant (2020-30592) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geactualiseerde lijst. Deze versie van de lijst, is gepubliceerd  op 1 juli 2020.

22 suggesties om gezondheidsklachten door nachtwerk te helpen voorkomen

1 week 5 days ago
Mensen die werken in de nacht zijn actief als het volgens hun bioritme tijd is om te slapen. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Volgens een eerder verschenen advies van de Gezondheidsraad leidt nachtwerk bijvoorbeeld tot een groter risico op slaapproblemen. Na een langere periode ontstaat een grotere kans op diabetes mellitus (type 2), en hart- en vaatziekten. Het RIVM bundelde 22 suggesties voor werkgevers en werknemers waarvan de meeste experts een positief effect op de gezondheid verwachten.

Hoe krijgen we grip op toekomstige arbeidsrisico’s?

2 weeks 2 days ago
Op 7 juli kwamen verschillende stakeholders samen om in gesprek te gaan over de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van arbeidsrisico’s. De focusgroep werd georganiseerd in het kader van de Arbovisie 2040 en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Bilfinger Industrial Services, Prevent Partners, NS Group, Van Oord, RIVM, TNO en het Ministerie van SZW.

Veiligheid in aanbestedingen in de bouw uitgesteld naar 2022

2 weeks 5 days ago
Veiligheid wordt in 2022 een vast onderdeel in aanbestedingen van Rijkswaterstaat en andere grote opdrachtgevers. Dat betekent dat opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn vanaf 1 januari 2022 als verplichting opnemen in aanbestedingen of contracten. De eerdere streefdatum van 1 januari 2021 voor deze gezamenlijke afspraak, ook wel de Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd, wordt niet gehaald vanwege het coronavirus.

Een toekomstvisie op bevorderen van naleving van de arbowetgeving

3 weeks 1 day ago
Tijdens de focusgroepen over de Arbovisie 2040 denken verschillende stakeholders na over gezond en veilig werken in de toekomst. Eind juni vond een focusgroep plaats over het bevorderen van de naleving van de arboregelgeving: wat zijn de sterke en zwakke punten van de huidige situatie, wat is de visie op naleving in de toekomst en hoe kan deze in de praktijk gebracht worden?

De ondernemer centraal in Week van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

3 weeks 2 days ago
Van 21 tot 25 september vindt dit jaar de zesde Week van de RI&E plaats, een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. De week wordt georganiseerd om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als belangrijke basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). In de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs door het hele land activiteiten met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies. Het thema van de Week van de RI&E is dit jaar ‘De ondernemer centraal’.

Bedenk hét recept voor het Broodje BHV van 2020

3 weeks 2 days ago
Op 2 november vindt de negende landelijke Dag van de BHV (bedrijfshulpverlening) plaats. Tijdens deze dag wordt aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Ieder jaar hebben zowel kleine(re) organisaties als multinationals speciaal voor deze dag een 'Broodje BHV' op de lunchkaart staan. In de Westrijd Broodje BHV kan jij jouw favoriete recept voor dit broodje indienen.

Kabinet maakt werk van erkenning voor slachtoffers gevaarlijke stoffen

3 weeks 5 days ago
Jaarlijks overlijden naar schatting 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op hun werk. Nog meer mensen worden ziek. Het verhalen van schade voor slachtoffers van stoffen-gerelateerde beroepsziekten is complex, tijdrovend en kostbaar. Om dit proces te vergemakkelijken is de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten ingesteld die onder leiding van Ton Heerts een advies heeft uitgebracht.

Het belang van kennis over gezond en veilig werken

4 weeks 1 day ago
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de afgelopen maand in gesprek gegaan met verschillende stakeholders om te onderzoeken hoe Nederlanders veiliger en gezonder kunnen werken in de toekomst. Eén van de gesprekken ging over het belang van kennis over arbeidsrisico’s en methoden en ideeën om deze risico’s aan te pakken. Met meer kennis hierover kan namelijk het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten worden verminderd in de toekomst.

Hoe ziet deskundige ondersteuning eruit in de toekomst?

1 month ago
Iedere werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid en dient zich daarbij te laten ondersteunen door een arbodienst en/of deskundigen, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, of een andere deskundige. Op 15 juni vond voor de derde keer een focusgroep plaats in het kader van de Arbovisie 2040.

TNO start meting naar de impact van de COVID-19 pandemie op werk en werknemers

1 month 1 week ago
Wat zijn de gevolgen van de COVID-19  pandemie op het werk van de Nederlanders? Hoe werken werknemers op dit moment en wat zijn de gevolgen hiervan voor hun gezondheid? Om deze vragen te beantwoorden startte TNO in juni met een eerste meting onder 25.000 werknemers die eind 2019 deelnamen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Wat is nodig om preventie te verbeteren in de toekomst?

1 month 1 week ago
Het huidige arbobeleid is erop ingericht om ziektes en ongevallen op het werk zoveel mogelijk te voorkomen door de nadruk te leggen op preventie. Dat er nog onvoldoende aan preventie wordt gedaan blijkt uit cijfers. Zo is het percentage van werknemers met een beroepsziekte bijvoorbeeld van 2016 tot 2018 gestegen, in plaats van gedaald.

Meer zicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen draagt bij aan de preventie van (beroeps)ziekten

1 month 1 week ago
Beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen draagt voor circa 5% bij aan de totale ziektelast in Nederland. Dit cijfer is vergelijkbaar met bijvoorbeeld obesitas. Jaarlijks sterven circa 4000 (oud-)medewerkers aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk, waarbij het met name gaat om de gevolgen van langdurige blootstelling die vaak geen kortetermijneffecten heeft, te vergelijken met roken. Daarnaast krijgt een veelvoud daarvan ziekteklachten.
Checked
2 hours 11 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed