Actueel nieuws

RIVM brengt factoren in kaart die onze gezondheid beïnvloeden

1 month 1 week ago
Gezondheid wordt bepaald door een combinatie van verschillende factoren, ook wel determinanten genoemd. Voor het eerst heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de complexe gelaagdheid van deze gezondheidsdeterminanten in kaart gebracht met verschillende praatplaten. Deze platen zijn bedoeld om beleidsmakers een breed perspectief op gezondheid en gedrag te geven, zodat zij in gesprekken over beleid rekening kunnen houden met alle verschillende factoren die invloed hebben op onze gezondheid. 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ondernemersvereniging evofenedex ondertekenen convenant om fysieke overbelasting in de sector duurzaam aan te pakken

1 month 3 weeks ago
Op 22 juli ondertekenden het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex het convenant ‘TOP-coach aanpak’, waarmee beide partijen afspraken maken over een integrale en duurzame aanpak van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak heeft als doel om sectoren en bedrijven te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het duurzaam aanpakken van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak stelt hiertoe gidsen beschikbaar die expertise en begeleiding op maat kunnen bieden aan de TOP coaches van de sectoren en bedrijven. Dit varieert van hulp bij een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) tot aan het invoeren en borgen van oplossingen. 

Long Alliantie Nederland lanceert vernieuwde Werk en longen check

1 month 3 weeks ago
Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. De Long Alliantie Nederland lanceerde daarom eerder de Werk en longen check, die onlangs is herzien en aangevuld met nieuwe informatie. Met deze online check kunnen werknemers zelf nagaan of ze op hun werk in aanraking komen met stoffen die mogelijk invloed hebben op hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

Kabinetsreactie op advies over gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid

1 month 4 weeks ago
Het kabinet heeft op 30 juni een reactie uitgebracht op het advies van de Gezondheidsraad over risico’s van toepassingen van purschuim. De Gezondheidsraad gaf aan dat mensen met een isocyanaatallergie isolatie met gespoten purschuim moeten vermijden. De kabinetsreactie gaat zowel in op de verantwoordelijkheid van werkgevers als op het ‘’A-blad’’, dat de afspraken weergeeft die gemaakt zijn in de sector voor de bescherming van isoleerders.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volandis ondertekenen convenant om fysieke overbelasting in de sector duurzaam aan te pakken

2 months ago
Op 20 juli 2021 ondertekenden het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volandis het convenant ‘TOP-coach aanpak’, waarmee beide partijen afspraken maken over een integrale en duurzame aanpak van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak heeft als doel om sectoren en bedrijven te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het duurzaam aanpakken van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak stelt hiertoe gidsen beschikbaar die expertise en begeleiding op maat kunnen bieden aan de TOP-coaches van de sectoren en bedrijven. Dit varieert van hulp bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) tot aan het invoeren en borgen van oplossingen. 

Nieuw informatieblad helpt organisaties om een professionele vertrouwenspersoon te benoemen

2 months 3 weeks ago
Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen om ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie aan te pakken en medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Ben je een (kleine) werkgever en twijfel je of een vertrouwenspersoon meerwaarde voor je organisatie heeft? Wil je graag in één oogopslag zien wat nodig is om een vertrouwenspersoon professioneel te laten functioneren binnen jouw organisatie? Bekijk dan het nieuwe ‘Informatieblad Professionele Vertrouwenspersoon’, ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen.

Arboportaal lanceert e-magazine over thuiswerken

2 months 3 weeks ago
Door de coronacrisis heeft een groot deel van werkend Nederland kennisgemaakt met thuiswerken. Na meer dan een jaar is één ding duidelijk: thuiswerken in welke vorm ook is here to stay. Bij veel organisaties zullen mensen hybride werken, waarbij zij enkele dagen thuiswerken en enkele dagen op locatie. We hebben een hoop geleerd van een jaar thuiswerken en daarom verzamelde het Arboportaal ervaringen, verhalen, tips en praktische hulpmiddelen voor thuiswerken in het nieuwe e-magazine “Thuiswerken”. 

Welke arbeidsrisico’s zie jij over het hoofd? Het belang van een RI&E

2 months 3 weeks ago
Als gevolg van arbeidsomstandigheden overlijden jaarlijks 4100 mensen en zitten tienduizenden mensen arbeidsongeschikt thuis. Als ondernemer wil dit je natuurlijk voorkomen. Heb jij als ondernemer alle arbeidsrisico’s in beeld? Een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) helpt je om je arbeidsrisico’s in kaart te brengen. 

Ministerie van SZW wil trendbreuk in arbeidsomstandigheden en formuleert Arbovisie 2040

3 months ago
In 2020 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met het traject om tot een Arbovisie 2040 te komen. Om huidige en toekomstige vraagstukken effectief aan te pakken moeten resultaten verbeteren en nieuwe en effectievere interventies worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Dat is de uitdaging voor de komende jaren. Daarom komt het kabinet met een (nieuwe) Arbovisie 2040. Deze visie is ontwikkeld op basis van een open dialoog met zoveel mogelijk partners, werkgevers en werknemers. Naar aanleiding van deze gesprekken, position papers en een analyse van rapporten, cijfers en ontwikkelingen heeft het ministerie zeven hoofdlijnen voor de Arbovisie 2040 geformuleerd. Hiermee wil het ministerie een trendbreuk in arbeidsomstandigheden in gang zetten. 

43% van beeldschermwerkers hebben klachten aan armen, nek en schouders gehad

3 months 1 week ago
TNO heeft een factsheet gepubliceerd over beeldschermwerk anno 2021. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (45%) minstens 6 uur per werkdag beeldschermwerk doet. Van de mensen die thuiswerken tijdens COVID-19 zit zelfs 89% langer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm. Van deze thuiswerkers neemt slechts 36% regelmatig een (korte) pauze. 

Pilot toont belang signaleren beroepslongziekten aan

3 months 1 week ago
Jaarlijks sterven ruim 3000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk. Bij patiënten met astma en COPD spelen in 15% van de gevallen werkgerelateerde factoren een rol. Toch wordt er door artsen en verpleegkundigen niet altijd gevraagd of men op werk is blootgesteld aan stoffen. De Long Alliantie Nederland (LAN) startte daarom in 2016 verschillende initiatieven om de bewustwording over gevaren van blootstelling aan stoffen te vergroten. Onlangs werden twee pilots afgerond en lanceerde de LAN een geaccrediteerde e-learning. 

In 7 stappen naar een succesvolle RI&E dienstverlening van branches

3 months 1 week ago
Gezond en veilig werken is belangrijk. De aandacht hiervoor neemt de laatste jaren gelukkig toe. De overheid stimuleert dit ook, met de verplichting voor bedrijven in Nederland om eventuele risico’s in kaart te brengen met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak te maken.  

SER Arboplatform helpt bij het maken van je eigen arbocatalogus

3 months 1 week ago
Vanaf deze week kun je met behulp van het Arboplatform van de SER een eigen arbocatalogus maken voor jouw branche of sector. Dat meldt de SER in een nieuwsbericht. Een nieuwe arbocatalogus, maar ook de uitbreiding van een bestaande catalogus kost tijd, geld en energie. Het Arboplatform helpt branches en sectoren bij het ontwikkelen van een arbocatalogus. Het biedt daarbij de mogelijkheid om de arbocatalogus gratis online te zetten.
Checked
33 minutes 19 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed