Actueel nieuws

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet aangepast

1 week 6 days ago
Op 3 september is in de Staatscourant een wijziging gepubliceerd van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit. Deze wijziging gaat in op vier belangrijke punten: overtreding van de regels voor kinderarbeid (13-, 14- en 15-jarigen), de regels voor nachtarbeid, manier van handhaving door de Inspectie SZW en een aanpassing van het begrip ‘week’ aan het moderne spraakgebruik.

Bevordering veilig en gezond werken in de landbouwsector

1 month 2 weeks ago
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen euro vrij om veilig en gezond werken in de landbouwsector te bevorderen door voorlichting en preventie. Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt.

Duidelijke communicatie zorgt voor een veilige bouwplaats

1 month 3 weeks ago
Veiligheid op een bouwplaats begint met duidelijke communicatie. Werknemers dragen gehoorbescherming en Nederlands is niet meer de enige taal op de bouwplaats. Bouwspraak is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. Met eenvoudige en herkenbare gebaren kunnen werknemers effectief communiceren om veiligheid op de bouwplaats te waarborgen. De verschillende (hand)gebaren worden op de website van Bouwspraak uitgelegd.

Werk veilig in de warmte: 8 tips

1 month 4 weeks ago
Het zal niemand ontgaan zijn: het is deze week uitzonderlijk warm. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor extreme hitte en het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland geactiveerd. Maar hoe ga je hier nu het beste mee om in een werksituatie? En wat zegt de wet hierover?

Merendeel bedrijven leeft arboregels onvoldoende na

2 months ago
Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arboregels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. In 2016 voldeed 27% van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet. Dit blijkt uit het onderzoek 'Arbo in bedrijf' dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd.

Word partner van de Week van de Werkstress

3 months ago
OVAL organiseert van 11 tot en met 15 november 2019 voor de tweede keer de Week van de Werkstress. Het doel is om zoveel mogelijk werkende Nederlanders te laten inzien dat werkstress is te voorkomen. Door te zorgen voor voldoende plezier op de werkvloer, ruimte voor ontwikkeling en/of genoeg uitdagingen in het werk. Samen gaan we een week vol werkplezier maken met iedere dag een ander thema. Doe mee en word partner van de Week van de Werkstress!

Strenge controle op werken met gevaarlijke stoffen

3 months ago
Elk jaar overlijden drieduizend mensen omdat ze op hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat cijfer moet omlaag, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. De controle moet worden aangescherpt, zodat bedrijven wel moeten handelen om een boete te voorkomen.

Nieuw Arboportaal Magazine gelanceerd: werken in extreme warmte of kou

3 months ago
De dagen worden warmer en de zomer staat weer voor de deur. Heel lekker als je vrij bent, maar hoe ga je hiermee om tijdens werkuren? Als je buiten in de volle zon moet werken bijvoorbeeld? En wat zegt de wet hierover? Het nieuwe Arboportaal Magazine ‘Werken in extreme temperaturen’ geeft nuttige inzichten en tips waar werkgever en werknemer meteen mee aan de slag kunnen.

Publicatie nieuwe Beleidsregel arbocatalogi 2019

3 months 1 week ago
Met ingang van 14 juni 2019 wordt de oude Beleidsregel arbocatalogi 2010 vervangen door de Beleidsregel arbocatalogi 2019. In deze Beleidregel is de procedure rond het opstellen, toetsen en hanteren van arbocatalogi bij bedrijfsinspecties vastgelegd.

Subsidieregeling geopend voor Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

3 months 1 week ago
Op 7 juni 2019 is de subsidieregeling van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een ‘open’ regeling, die subsidieaanvragen voor preventieve activiteiten op het brede terrein van eerlijk, gezond en veilig werk, mogelijk maakt. Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt.

Blijf veiligheid machines controleren om ongevallen te voorkomen

3 months 2 weeks ago
Cirkelzagen, vulmachines en transportbanden: ongelukken blijven gebeuren. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat ieder jaar circa 280 mensen gewond raken, waarbij ze vaak vingers verliezen. Dit bleek uit het onderzoek naar ruim honderd ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016. Eén van de aanbevelingen is: blijf de veiligheid van machines controleren.

Beroepsziekten te lijf met de RI&E

3 months 2 weeks ago
Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Met de juiste maatregelen ga je beroepsziekten te lijf. De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak. Leer er meer over tijdens de vijfde Week van de RI&E.
Checked
42 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed