Actueel nieuws

Van Ark: "Gevaarlijke stoffen zijn een sluipmoordenaar"

11 hours 16 minutes ago
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelenheid heeft maandag 8 oktober een werkbezoek afgelegd in Schiedam. Samen met werknemers, werkgevers, arbeidshygiënisten en wetenschappers heeft Van Ark gesproken over veilig en gezond werken in de bouw. Zij kregen een kijkje in de keuken van Rijnmond Bouw, een opleidingsbedrijf dat jongeren met diverse achtergronden opleidt tot onder meer timmerman, tegelzetter of metselaar. In al deze beroepen wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt, zoals epoxy, isocyanaten, fijnstof en houtstof.

Zo ga je om met migraine op de werkvloer

6 days 18 hours ago
Migraine beïnvloedt je leven, je gezondheid en ook je werk. Migraine op de werkvloer komt veel voor. Het valt niet te plannen en komt dus vaak op onverwachte momenten. In Nederland lijden ruim 2 miljoen mensen aan migraine. Deze mensen kunnen rond een aanval niet of minder goed werken. Om mensen bewust te maken van de ernst van migraine en om de bespreekbaarheid te stimuleren, is de campagne ‘Maak van migraine een hoofdzaak’ gelanceerd door de Coalitie Migraine. 

Stillegging van werkzaamheden op bouwlocaties Tilburg

1 week 3 days ago
De Inspectie SZW heeft op 2 oktober zo’n dertig bouw- en infralocaties in Tilburg gecontroleerd op eerlijk, gezond en veilig werk. Op 22 werkplekken heeft de Inspectie SZW de werkzaamheden tijdelijk moeten stil leggen, omdat er grote risico was dat werknemers vallen, worden aangereden of worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De Inspecteurs vonden geen overtredingen van regels op het gebied van beloning of arbeidstijden.

Tips voor preventiemedewerkers: Adviseren aan management

1 week 3 days ago
Een van de taken van de preventiemedewerker is het adviseren aan management. Maar preventiemedewerkers geven regelmatig aan dat dat niet altijd zo makkelijk is. TNO heeft in samenwerking met inPreventie filmpjes ontwikkeld met tips voor preventiemedewerker over adviseren aan het management.

Voor OR-leden: bijeenkomst ‘(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?!’

1 week 6 days ago
Te veel mensen hebben nog altijd te maken met ongewenst gedrag op het werk. Hoe signaleren en voorkomen we dit? Hoe zorgen we met elkaar voor een goede en veilige werkomgeving? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt OR-leden graag uit voor de netwerkbijeenkomst ‘(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?! Hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving’, op donderdag 15 november in het MeetingDistrict in Nieuwegein.

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

2 weeks 3 days ago
Bedrijven kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De inschrijftermijn start binnenkort.

Laag niveau natuurlijke straling op werkplekken en in openbare gebouwen

2 weeks 4 days ago
Het RIVM heeft in 2016-2017 de radonconcentratie gemeten op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland. Hieruit blijkt dat op vrijwel alle meetlocaties de radonconcentraties laag zijn en vergelijkbaar met de concentraties in woningen. De gemiddelde radonconcentratie van 16 Bq/m3 (becquerel per kubieke meter) ligt onder de gemiddelde radonconcentratie in gebouwen wereldwijd (40 Bq/m3).

Reeks onderzoeken TNO over opkomende risico’s voor arbeidsveiligheid

2 weeks 5 days ago
In het kader van de machineveiligheid van morgen, heeft TNO de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de mate waarin de Europese Machinerichtlijn toekomstbestendig is. Dit is gedaan in opdracht van en in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onlangs is het vierde onderzoek hierover naar buiten gebracht: ‘Essentiele V&G eisen voor industriële machines uitgerust met machine learning’.

Staatssecretaris Van Ark verbetert aanpak asbestverwijdering

2 weeks 5 days ago
Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarom een aantal regels aan om te komen tot een zorgvuldiger asbestbeleid.

Meld je nu aan: veilig werken in de bouw en autoschadeherstel

2 weeks 6 days ago
Vanuit het programma ‘Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] Stoffen’ worden bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en pragmatische oplossingen te presenteren. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de eerstvolgende bijeenkomsten ‘Hoe werk jij veilig? #1 bouw’ en ‘Hoe werk jij veilig? #2 autoschadeherstel & carrosseriebouw’. Meld je snel aan!

VIB-check: nu ook in Engels beschikbaar

3 weeks ago
Werkt u met gevaarlijke stoffen? Dan is het veiligheidsinformatieblad (VIB), dat u van uw leverancier krijgt, onmisbaar. Het bevat alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer. Goed nieuws: de VIB-check.nl is nu ook in het Engels beschikbaar.

Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen

3 weeks 3 days ago
Beroepsziekten door stoffen komen vaker voor dan je wellicht denkt. Maar liefst één op de zes miljoen werknemers (1 miljoen Nederlanders) heeft te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Bovendien sterven jaarlijks naar schatting 4100 mensen door beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door gevaarlijke stoffen. Dit kan en moet anders!

Prinsjesdag 2018: kabinet zet in op duurzaam, gezond en veilig werken

3 weeks 5 days ago
Beroepsziekten en arbeidsongevallen zorgen voor uitval van werknemers. Dat moet anders, stelt het kabinet. Op Prinsjesdag presenteerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar plannen rondom duurzaam, gezond en veilig werken. Het doel? Werknemers en werkgevers bewuster maken van het belang van duurzame inzetbaarheid.

Tips voor preventiemedewerkers

3 weeks 5 days ago
Een van de taken van de preventiemedewerker is het adviseren aan management. Maar preventiemedewerkers geven regelmatig aan dat dat niet altijd zo makkelijk is. In het nieuwe filmpje uit de serie ‘Tips voor preventiemedewerkers’ van inPreventie wordt ingegaan op het opstellen van een advies.

Europese inspanningen voor het terugdringen van werkgerelateerde kanker

3 weeks 6 days ago
Op 24-25 september vindt in Wenen de conferentie "Fight against occupational cancer" plaats. Deze conferentie gaat over de vraag hoe het grote aantal slachtoffers als gevolg van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is terug te dringen. Jaarlijks overlijden meer dan 100.000 (ex-)werknemers aan werkgerelateerde kanker.
Checked
2 hours ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed