Actueel nieuws

Samen fysiek werk aanpakken: neem deel aan het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk

1 month 2 weeks ago
43% van de werknemers in Nederland heeft regelmatig te maken met fysiek belastend werk, wat kan leiden tot lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld spieren, pezen en gewrichten. Maar liefst 30% van alle werkgebonden verzuimdagen wordt veroorzaakt door klachten van deze aard. Voor een duurzaam gezonde en productieve inzet van werknemers moeten deze cijfers omlaag. In het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk delen bedrijven kennis en ervaringen over hun aanpak.

Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk

1 month 2 weeks ago
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om langer door te werken. Op hogere leeftijd neemt de kans op gezondheidsproblemen toe en een slechte gezondheid verlaagt de inzetbaarheid van mensen. Maatregelen die werkenden ondersteunen in langer doorwerken hebben kleine gunstige effecten. De Gezondheidsraad ziet nog ruimte voor het ontwikkelen van effectievere maatregelen. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of meer flexibele vormen van pensionering beter passen bij de grote diversiteit in gezondheid op hogere leeftijd. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van SZW.

Nieuwe Arbowet: We doen het samen

1 month 2 weeks ago
Werknemers, werkgevers en arboprofessionals hebben samen de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek. Voldoen aan de nieuwe Arbowet is één ding, maar deze ook actief naleven een tweede.

‘Succesvolle acties zonder veel tijd en energie’

1 month 2 weeks ago
‘Toen we hoorden over een Actieteam Goed en Gezond Werken vonden we dat meteen iets voor onze gemeente. We wilden heel graag aan de slag met wat wij noemen meer gewenst gedrag. Dit sloot heel goed aan.’ Erika Jansen, adviseur P&O bij de gemeente Haaksbergen vertelt over haar ervaringen met de action learning methode via een Actieteam Goed en Gezond Werken.

Vierde Week van de RI&E: Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E

2 months ago
Deze week vindt de 4e Week van de RI&E plaats met dit jaar als thema: Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E. De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) is een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid voor werknemers.

Dag van de Bouw op zaterdag 2 juni

2 months 2 weeks ago
Zaterdag 2 juni vindt de 13e editie van de Dag van de Bouw plaats. Tijdens de Dag van de Bouw worden in heel Nederland bouwlocaties opengesteld voor het publiek. Dit om buitenstaanders een kijkje in de keuken te geven van de bouw- en infrasector.
Checked
2 hours 58 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed