Actueel nieuws

Nieuwe subsidieregelingen voor het mkb in 2020: SLIM

3 days 5 hours ago
Naast de activiteiten vanuit het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk, worden er in 2020 ook andere initiatieven ontplooit om een impuls te geven aan goed werkgeverschap. Het ministerie van SZW stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast stelt de minister € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector (SLIM).

Stoffendag 2019 wederom een groot succes

4 days 7 hours ago
Op 11 december 2019 vond de jaarlijkse Stoffendag plaats in Ede. Tijdens deze dag staat kennis delen over het omgaan met gevaarlijke stoffen zoals altijd centraal. Net als in voorgaande edities konden de deelnemers op de Stoffendag workshops over verschillende stoffen-thema’s volgen en de informatiemarkt bezoeken.

Pesten en ongewenst gedrag aanpakken in jouw organisatie? Doe mee aan de pilot!

5 days 11 hours ago
Pesten en andere vormen van ongewenst gedrag komen nog veel voor op de werkvloer. Gelukkig is daar wat aan te doen. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een pilot gestart: PICO (Participatieve Interventie Cultuur en Ongewenste Omgangsvormen), waarmee organisaties hulp krijgen van experts om inzicht te krijgen in de voedingsbodem van pesten en een veilige werkcultuur te bestendigen. Jouw organisatie kan nog meedoen!

Nieuwe arbo handreiking om veiligheidsrisico’s door taal te voorkomen

4 weeks ago
Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Cijfers van de Inspectie SZW geven aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies een oorzaak kan zijn van zware ongevallen. Daarom heeft het Arboplatform van de Sociaal Economische Raad (SER) een handreiking ontwikkeld om deze veiligheidsrisico’s te verkleinen.

Samenwerking tussen artsen van groot belang

1 month ago
Samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten en specialisten arbeid en gezondheid is van groot belang om verzuim en uitval op het werk effectief te beperken. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat deze zogenaamde “arbocuratieve samenwerking” kan bijdragen aan een betere gezondheid, werkbehoud en re-integratie van werknemers met een ziekte.

Tips en tools om beroepsziekten door gevaarlijke stoffen te voorkomen

1 month 1 week ago
Jaarlijks overlijden ruim 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met de juiste preventieve maatregelen is dit te voorkomen. Preventiemedewerkers hebben dan ook een centrale rol om veilig en gezond werken onder de aandacht te brengen in de organisatie en om de kans op beroepsziekten als gevolg van gevaarlijke stoffen te verlagen.

Staatssecretaris Tamara van Ark: geef lesprogramma gezond en veilig werken prominente plek in beroepsopleiding

2 months 1 week ago
Op maandagmiddag 11 november bezoekt staatssecretaris Tamara van Ark samen met Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, het Hout en Meubilerings College (HMC) in Rotterdam. De middag onderstreept het belang van gezond en veilig leren werken tijdens de beroepsopleiding. Van Ark en Heerts gaan in een collegetour setting het gesprek aan met studenten, docenten, slachtoffers van een bedrijfsongeval of beroepsziekte, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Hoe kan gezond en veilig werken tijdens de beroepsopleiding een prominente plek in onderwijsprogramma’s krijgen?

Organiseer een week vol werkplezier tijdens de Week van de Werkstress

2 months 2 weeks ago
Van 11 tot en met 15 november vindt weer de jaarlijkse Week van de Werkstress plaats. Met activiteiten zoals Masterplan Maandag, Workout Woensdag en Digital Detox Donderdag worden organisaties aangemoedigd om ruimte te maken voor voldoende plezier op de werkvloer, ruimte voor ontwikkeling en/of uitdagingen binnen je werk. Doe je mee?

Bedrijfshulpverleners in het zonnetje tijdens Dag van de BHV

2 months 3 weeks ago
Wist je dat in ons land elke week 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen worden door een hartstilstand? En dat de eerste zes minuten cruciaal zijn om een leven te redden? Of dit nu in een bedrijf is, in een restaurant, winkel, pretpark, studio of waar dan ook: overal moet hulpverlening aanwezig zijn. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom worden op 4 november, de Dag van de BHV, de circa 500.000 BHV’ers in Nederland in het zonnetje gezet. En jij kunt meedoen.

Ministerie van SZW ontzorgt met ‘Toolbox Gezond Werken met Stoffen’

3 months 1 week ago
Veel bedrijven hebben op de werkvloer te maken met gevaarlijke stoffen. Dit brengt risico’s met zich mee voor werknemers en werkgevers. Bepaalde stoffen kunnen bijvoorbeeld allergische reacties, longziektes of kanker veroorzaken. Er is een groot aantal bruikbare instrumenten en maatregelen die werkgevers en arboprofessionals kunnen toepassen om op een gezonde en veilige manier te werken met deze stoffen. In de Toolbox Gezond Werken met Stoffen zet het ministerie van SZW belangrijke gratis tools en informatie op een rij.

9 van 10 gevaarlijkste beroepen gedomineerd door mannen

3 months 1 week ago
Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat ze gevaarlijk werk doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het meest aangeven gevaarlijk werk te doen, werken overwegend mannen. Hun aandeel varieert van 67 tot bijna 100 procent. Hiertoe behoren onder meer beveiligingswerkers, bestuurders van voertuigen, en machinebedieners. Ook zijn mannen vaker betrokken bij een arbeidsongeval met verzuim. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die door het CBS en TNO wordt uitgevoerd.

Nieuwe online tool helpt horecaondernemers risico’s te beoordelen

3 months 2 weeks ago
Horecawerkers hebben te maken met een groot aantal risico’s op de werkvloer, zoals uitglijden en struikelen, gevaarlijke stoffen, brandwonden en stress. Dit vormt met name een uitdaging voor sommige ondernemingen in het mkb, waar niet altijd de kennis en middelen in huis zijn om effectief met deze risico’s om te gaan. Daarom heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een online tool gelanceerd: de OiRA-tool voor de hotel- en restaurantsector.
Checked
3 hours 9 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed