Actueel nieuws

Nieuwe cijfers Lichamelijke Overbelasting

6 days 19 hours ago
Bijna vier op de tien werknemers in Nederland hebben te maken met een vorm van fysiek belastend werk, zoals tillen, duwen/trekken, lastige houdingen of repeterende bewegingen. TNO heeft op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden een factsheet uitgebracht met de nieuwste cijfers en op basis hiervan is de factsheet van de campagne 'Hoe TOP werk jij?' over lichamelijke overbelasting geüpdatet.

Het coronavaccin op de werkvloer

1 week ago
Met een coronavaccinatie beschermen we onszelf en de kwetsbaren in onze samenleving. Bij het bespreken van vaccinatie met werknemers moeten werkgevers zich aan wet- en regelgeving houden.

Hey, het is oké: psychische klachten op het werk

1 week 1 day ago
43 procent van de mensen krijgt ooit een psychische aandoening. Ook veel werkgevers hebben mensen in dienst met psychische klachten. Op de website 'Hey, het is oké' vind je informatie, persoonlijke ervaringen en tips voor werkgevers.

SER publiceert handreiking Arbeidsveiligheid

2 weeks 5 days ago
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de nieuwe handreiking Arbeidsveiligheid gepubliceerd. Het document is een helpende hand bij het starten met, en doorgroeien in arbeidsveiligheid voor het midden- en kleinbedrijf.

Intentieverklaring beroepsgroepen om samen te werken aan doorontwikkeling BAR, voor succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie naar werk

3 weeks 6 days ago
Met deze intentieverklaring geven de beroepsverenigingen (NVAB, NVVG, NVvA) en brancheorganisaties (OVAL, Kwaliteit op Maat) en UWV aan actief samen te willen werken aan de doorontwikkeling van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR). Dit instrument zorgt voor een gezamenlijk begrippenkader en gemeenschappelijke taal, zodat bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen elkaar beter begrijpen.

Lesprogramma’s over gevaarlijke stoffen en geluid beschikbaar voor MBO

1 month ago
Voor het MBO zijn twee spelboxen ontwikkeld, waarmee jongeren kunnen leren omgaan met gevaarlijke stoffen en geluid op het werk. Deze zijn goed te gebruiken binnen het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’. De spellen zijn interactief en vullen elk 1 lesuur van 45 minuten. Reacties van MBO studenten bij het STC college in Rotterdam zijn positief: “beter dan luisteren”, “ik weet er nu echt veel meer van”, ‘’leuk om te spelen”.

Focal Points organiseren goede praktijken evenement "Preventie van musculoskeletale aandoeningen"

1 month 2 weeks ago
Ongeveer 3 op de 5 werknemers in de EU klagen over musculoskeletale aandoeningen (MSA), oftewel werkgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat. Daarom organiseren de Focal Points van België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk op vrijdag 29 oktober het online evenement: “Preventie van musculoskeletale aandoeningen”. Dit online seminar is onderdeel van de EU-OSHA campagne “Verlicht de last”.

Het lectoraat Leven Lang in Beweging van Avans hogeschool doet onderzoek naar arbeidsgerichte herstelbegeleiding in de reguliere fysiotherapie

1 month 2 weeks ago
In de reguliere fysiotherapie komen mensen met allerhande klachten, die ook het gevolg van hun werksituatie kunnen zijn. Toch wordt arbeidsgerichte herstelbegeleiding - in de arbeidsfysiotherapie al een jaren beproefde methodiek bij werkgerelateerde klachten - in de gewone fysiotherapie niet gebruikt. Om te onderzoeken of arbeidsgerichte herstelbegeleiding ook in de gewone fysiotherapie soelaas kan bieden, is het lectoraat Leven Lang in Bewegening van Avans Hogeschool in Breda een pilot gestart met steun van een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Doe mee met de Dag van de BHV

1 month 3 weeks ago
Op maandag 1 november vindt alweer de tiende editie plaats van de Dag van de BHV. Tijdens deze dag worden door heel Nederland de circa 500.000 bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in het zonnetje gezet en aandacht, respect en waardering gevraagd voor bedrijfshulpverlening. Dit jaar kan je via jouw bedrijf of organisatie aangeven dat je de Dag ondersteunt via de “Wij doen mee” actie. Ook kan je gebruik maken van de toolkit met gratis promotiematerialen om de eigen Dag van de BHV te promoten.

Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie

2 months ago
Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen ieder een eigen rol. De communicatie is niet altijd optimaal, omdat de beroepsgroepen soms andere begrippen hanteren of deze anders gebruiken. Dit kan effectieve re-integratie van de werknemer in de weg staan. Om dit te verbeteren heeft Amsterdam UMC, met subsidie van het ministerie van SZW, de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) leidraad ontwikkeld. De leidraad definieert scherp een aantal kernbegrippen en is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van SZW. Meer toelichting op de BAR 1.0 vind je in de BAR Leidraad. Deze gaat dieper in op de kernbegrippen arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden, referentiekader en rollen. Ook is er toelichting op o.a. de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) en de beoogde toepassing van het instrument in de praktijk. Onderdeel van de leidraad is de eerste versie van het nieuwe BAR-instrument. Iedereen die dat wil, kan er nu alvast een eerste blik op werpen.

RIVM brengt factoren in kaart die onze gezondheid beïnvloeden

3 months 2 weeks ago
Gezondheid wordt bepaald door een combinatie van verschillende factoren, ook wel determinanten genoemd. Voor het eerst heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de complexe gelaagdheid van deze gezondheidsdeterminanten in kaart gebracht met verschillende praatplaten. Deze platen zijn bedoeld om beleidsmakers een breed perspectief op gezondheid en gedrag te geven, zodat zij in gesprekken over beleid rekening kunnen houden met alle verschillende factoren die invloed hebben op onze gezondheid. 
Checked
54 minutes 40 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed