Actueel nieuws

Staatssecretaris Tamara van Ark: geef lesprogramma gezond en veilig werken prominente plek in beroepsopleiding

3 days 10 hours ago
Op maandagmiddag 11 november bezoekt staatssecretaris Tamara van Ark samen met Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, het Hout en Meubilerings College (HMC) in Rotterdam. De middag onderstreept het belang van gezond en veilig leren werken tijdens de beroepsopleiding. Van Ark en Heerts gaan in een collegetour setting het gesprek aan met studenten, docenten, slachtoffers van een bedrijfsongeval of beroepsziekte, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Hoe kan gezond en veilig werken tijdens de beroepsopleiding een prominente plek in onderwijsprogramma’s krijgen?

Organiseer een week vol werkplezier tijdens de Week van de Werkstress

1 week 3 days ago
Van 11 tot en met 15 november vindt weer de jaarlijkse Week van de Werkstress plaats. Met activiteiten zoals Masterplan Maandag, Workout Woensdag en Digital Detox Donderdag worden organisaties aangemoedigd om ruimte te maken voor voldoende plezier op de werkvloer, ruimte voor ontwikkeling en/of uitdagingen binnen je werk. Doe je mee?

Bedrijfshulpverleners in het zonnetje tijdens Dag van de BHV

2 weeks 1 day ago
Wist je dat in ons land elke week 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen worden door een hartstilstand? En dat de eerste zes minuten cruciaal zijn om een leven te redden? Of dit nu in een bedrijf is, in een restaurant, winkel, pretpark, studio of waar dan ook: overal moet hulpverlening aanwezig zijn. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom worden op 4 november, de Dag van de BHV, de circa 500.000 BHV’ers in Nederland in het zonnetje gezet. En jij kunt meedoen.

Ministerie van SZW ontzorgt met ‘Toolbox Gezond Werken met Stoffen’

1 month ago
Veel bedrijven hebben op de werkvloer te maken met gevaarlijke stoffen. Dit brengt risico’s met zich mee voor werknemers en werkgevers. Bepaalde stoffen kunnen bijvoorbeeld allergische reacties, longziektes of kanker veroorzaken. Er is een groot aantal bruikbare instrumenten en maatregelen die werkgevers en arboprofessionals kunnen toepassen om op een gezonde en veilige manier te werken met deze stoffen. In de Toolbox Gezond Werken met Stoffen zet het ministerie van SZW belangrijke gratis tools en informatie op een rij.

9 van 10 gevaarlijkste beroepen gedomineerd door mannen

1 month 1 week ago
Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat ze gevaarlijk werk doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het meest aangeven gevaarlijk werk te doen, werken overwegend mannen. Hun aandeel varieert van 67 tot bijna 100 procent. Hiertoe behoren onder meer beveiligingswerkers, bestuurders van voertuigen, en machinebedieners. Ook zijn mannen vaker betrokken bij een arbeidsongeval met verzuim. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die door het CBS en TNO wordt uitgevoerd.

Nieuwe online tool helpt horecaondernemers risico’s te beoordelen

1 month 1 week ago
Horecawerkers hebben te maken met een groot aantal risico’s op de werkvloer, zoals uitglijden en struikelen, gevaarlijke stoffen, brandwonden en stress. Dit vormt met name een uitdaging voor sommige ondernemingen in het mkb, waar niet altijd de kennis en middelen in huis zijn om effectief met deze risico’s om te gaan. Daarom heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een online tool gelanceerd: de OiRA-tool voor de hotel- en restaurantsector.

Hoe kunnen we de risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk beheren?

1 month 2 weeks ago
Volgens schattingen is kanker de voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU. Veel vormen van kanker zijn in verband te brengen met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Als ondertekenaar van de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen stelt EU-OSHA zich als taak bewustwording over deze risico’s te versterken.

Ruim een kwart buschauffeurs en trambestuurders gepest door passagiers

1 month 2 weeks ago
In 2018 is 26 procent van de buschauffeurs en trambestuurders een enkele keer of vaker gepest door passagiers. Ook in andere beroepen waarin veel met mensen wordt gewerkt zijn relatief veel werknemers gepest door klanten, patiënten, leerlingen, passagiers en dergelijke. Denk hierbij aan politiepersoneel en brandweerlieden. Pesten door collega’s of leidinggevenden komt het meest voor in technische beroepen. Dat melden TNO en CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018.

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet aangepast

2 months ago
Op 3 september is in de Staatscourant een wijziging gepubliceerd van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit. Deze wijziging gaat in op vier belangrijke punten: overtreding van de regels voor kinderarbeid (13-, 14- en 15-jarigen), de regels voor nachtarbeid, manier van handhaving door de Inspectie SZW en een aanpassing van het begrip ‘week’ aan het moderne spraakgebruik.

Bevordering veilig en gezond werken in de landbouwsector

3 months 1 week ago
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen euro vrij om veilig en gezond werken in de landbouwsector te bevorderen door voorlichting en preventie. Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt.

Duidelijke communicatie zorgt voor een veilige bouwplaats

3 months 1 week ago
Veiligheid op een bouwplaats begint met duidelijke communicatie. Werknemers dragen gehoorbescherming en Nederlands is niet meer de enige taal op de bouwplaats. Bouwspraak is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. Met eenvoudige en herkenbare gebaren kunnen werknemers effectief communiceren om veiligheid op de bouwplaats te waarborgen. De verschillende (hand)gebaren worden op de website van Bouwspraak uitgelegd.
Checked
27 minutes 42 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed