Actueel nieuws

Groei oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

1 week ago
Het gaat goed met de Nederlandse economie en de werkloosheid loopt terug. De keerzijde van deze ontwikkeling is  de groei van het aantal oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt. De Inspectie SZW zag in 2018 schijnconstructies en misstanden waarbij werkenden ernstig financieel werden benadeeld of zelfs uitgebuit. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW.

Tijdreizen naar veilig werken in 2050

1 week 3 days ago
Het RIVM organiseert op 17 mei a.s. de netwerkmiddag ‘Back to the Future: leren voor veiligheid’. Met een prikkelend programma neemt het programmateam je mee in een tijdreis naar veilig werken in 2050. Dit is in het kader van het RIVM-programma ‘Veilig Werken’. Een aantal vragen staat centraal.

TNO lanceert app BewustBelast voor inzicht in fysieke belasting

1 week 5 days ago
Een gezonde werksituatie creëren is de verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers verzorgen de randvoorwaarden, werknemers maken op de werkvloer iedere dag bewuste en onbewuste keuzes over hoe zij werkzaamheden uit kunnen voeren. TNO lanceert nu de gratis app BewustBelast. Deze ondersteunt werknemers in het maken van bewust gezonde keuzes.

Nieuwe ‘Werkwijzer Taakdelegatie’ voor de bedrijfsarts gepresenteerd

2 weeks ago
Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de Tweede Kamer op 3 mei bericht over de publica­tie van de Werkwijzer Taakdelegatie op het Arboportaal. De werkwijzer helpt bedrijfsartsen om taakdelegatie goed en verantwoord te organiseren door een stappen­plan en prakti­sche hulpmiddelen aan te reiken. De staatssecretaris beveelt dit instrument, dat met steun van het ministerie van SZW door vertegenwoordigers vanuit het werkveld is gerealiseerd, van harte aan bij alle betrokkenen.

Aandacht voor werkgerelateerde sterfgevallen op Workers’ Memorial Day

3 weeks ago
Zondag 28 april was het Workers' Memorial Day. Op deze dag zijn er op meerdere locaties in Nederland werknemers herdacht die zijn omgekomen als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval. Met deze jaarlijkse herdenkingen brengen vakbonden over de hele wereld, waaronder ook de FNV in Nederland, deze grote groep slachtoffers onder de aandacht. Ook wordt er op deze dag aandacht gevraagd voor de noodzaak van veilige en gezonde werkomstandigheden.

Tips voor fit zitten op de werkplek

3 weeks 4 days ago
Lang zitten brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, en dit staat los van het feit of iemand voldoende sport of beweegt. Met name werk is een belangrijke bron van lang zitten, waardoor gesproken kan worden van een nieuw arbeidsrisico. Wij geven een aantal tips om fit te zitten op de werkplek.

Volg Arboportaal op LinkedIn voor nieuws en informatie over gezond en veilig werken

3 weeks 6 days ago
Wil jij op de hoogte blijven van nieuws rondom gezond en veilig werken? Volg dan de LinkedInpagina van het Arboportaal. Hier komen regelmatig nieuwe ontwikkelingen rondom het arbobeleid voorbij, en wordt er aandacht besteed aan relevante campagnes en interessante programma’s vanuit het ministerie van SZW. Zo blijf je dus goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nieuw onderzoek: goede informatie draagt bij aan werkbehoud chronisch zieke werkenden

1 month ago
Chronisch zieke werkenden (en ook werkzoekenden) missen kennis en informatie over hun deelname aan de arbeidsmarkt: vooral over vergoedingen en wettelijke regelingen. Een centrale online informatieplek, ook met specifieke informatie per ziekte, kan uitkomst bieden. Recent onderzoek hierover toont tevens aan dat zij een vraag hebben naar meer mogelijkheden voor direct persoonlijk contact. Dit werd vandaag gepresenteerd. 

Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed

1 month 1 week ago
In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij op veel momenten moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. In 2014 was dat nog 25 procent. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Nieuw onderzoek: de ontwikkeling van verantwoord opdrachtgeverschap

1 month 1 week ago
Staatssecretaris Van Ark heeft het tweede onderzoek in rij naar verantwoord opdrachtgeverschap gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De opdrachtgever heeft in veel werksituaties een grote rol op het gebied van gezond en veilig werken. Het ministerie van SZW heeft daarom de afgelopen jaren ingezet op het creëren van bewustwording en het faciliteren van opdrachtgevers bij het nemen van hun verantwoordelijkheid. Met het onderzoek wordt de ontwikkeling op dit gebied gemonitord. Het eerste onderzoek, beiden uitgevoerd door TNO, vond plaats in 2016.

‘Werk en Longen check’ online

1 month 1 week ago
Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival, onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en Longen check. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met  stoffen die mogelijk invloed hebben op  hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

Scherpe controle Inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen in bedrijven

1 month 2 weeks ago
De Inspectie SZW gaat de komende tijd weer scherp controleren bij bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld. Het gaat daarbij om zogeheten CMR-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen. CMR-stoffen kunnen kanker veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting.

Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming slachtoffers ‘schildersziekte’

1 month 2 weeks ago
Slachtoffers van het OPS (organopsychosyndroom), de zogenaamde ‘Schilderziekte’, krijgen een eenmalige financiële tegemoetkoming van € 20.730. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Tweede Kamer heeft via een bijna kamerbreed gesteunde motie om deze regeling verzocht.

EU-OSHA al 25 jaar voor veilige en gezonde werkplekken in Europa

1 month 3 weeks ago
EU-OSHA bestaat 25 jaar! Al sinds 1994 zet EU-OSHA zich samen met partners in om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk. Ook Nederland is hierbij aangesloten. Het 25-jarig bestaan wordt gedurende heel 2019 gevierd met verschillende activiteiten.

Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

2 months ago
Op donderdag 14 maart heeft in DeFabrique in Utrecht het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival plaatsgevonden. Het Innovatiefestival is een onderdeel van de campagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’.

Vision Zero-app: werken aan een gezonde werkplek zonder ongevallen

2 months ago
Om bedrijven te faciliteren een omgeving te creëren waarin zo gezond en veilig mogelijk gewerkt kan worden, heeft de International Social Security Association (ISSA) een nieuwe app gelanceerd: de Vision Zero-app. Deze komt voort uit de wereldwijde Vision Zero-campagne. Met de app wordt ingespeeld op het verhogen van de aandacht voor preventie.

‘Pak stof aan!’

2 months 2 weeks ago
Met de campagne ‘Pak stof aan!’ vraagt Stigas aandacht voor de risico’s van blootstelling aan stof in de agrarische en groene sector. In de praktijk zijn werkgevers en werknemers zich namelijk onvoldoende op de hoogte van de gezondheidsrisico’s voor longen en luchtwegen. In de campagne staan daarom bewustwording, advies en het vroegtijdig zien van klachten centraal.

Aan de slag met je tabletnek op de internationale dag van de RSI

2 months 2 weeks ago
De muisarm kenden we al, maar tegenwoordig hebben veel mensen ook last van een tabletnek, smartphone-pols, WhatsApp-duim of iPad-arm. En dat kan behoorlijke klachten veroorzaken. Vandaag op de internationale dag van de RSI staan we daar extra bij stil. Want wat is RSI precies en hoe kunnen RSI-klachten worden voorkomen?
Checked
2 hours 29 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed