Actueel nieuws

Het RIVM publiceert literatuurverkenning naar overgangsklachten en werk

1 week ago
Een deel van de vrouwen die werken is in de overgang en heeft klachten die daarmee gepaard gaan. Dit geldt vooral voor vrouwen boven de 45 jaar, die in vergelijking met vroeger steeds vaker aan het werk zijn. Voorbeelden van klachten zijn opvliegers en nachtelijke transpiratieaanvallen. Vermoeidheid, slaapstoornissen, verminderde concentratie, sombere gevoelens, en gewrichts- of spierklachten kunnen ook optreden. Door de aard en de duur van overgangsklachten kunnen ze invloed hebben op het werk.

Op weg naar de Arbovisie 2040!

1 week 6 days ago
Het is belangrijk dat iedere Nederlander gezond en veilig kan werken, nu en in de toekomst. Daarom geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze maand het startschot van een nieuw traject: de Arbovisie 2040. Hiermee wordt een toekomstvisie ontwikkeld op het arbobeleid in Nederland. Dit doen we niet alleen. In het gehele proces worden zoveel mogelijk Nederlanders betrokken; van individuele werkenden en werkgevers tot en met landelijke vertegenwoordigers.

Ingezonden vragen over keuringen van liften en drukapparatuur

1 week 6 days ago
Op dit moment is Nederland en de wereld in de ban van Covid 19. Als gevolg hiervan komen er bij de overheid vragen binnen over de uitvoering van keuringen / inspecties binnen bepaalde sectoren. Naar aanleiding van specifieke vragen over keuringen van liften en drukapparatuur, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoorden geformuleerd om meer duidelijkheid te scheppen. Uitgangspunt hierbij is dat drukapparatuur en liften cruciaal zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in vitale sectoren en dat zij veilig te gebruiken moeten blijven.

Tijdelijke vrijstelling voor procedures rondom (persoons)certificaten in bepaalde sectoren

1 month ago
Door de maatregelen die zijn getroffen in verband met de bestrijding van COVID-19, zijn bepaalde procedures rondom certificatie of persoonsregistratie op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, niet altijd uit te voeren. Denk hierbij aan het afleggen van examens, het ondergaan van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of het volgen van een opleiding om een certificaat of persoonsregistratie te behouden. Omdat het belangrijk is dat de werkzaamheden op bepaalde terreinen wel door kunnen gaan, is een tijdelijke vrijstelling verleend van bepaalde voorschriften. Momenteel geldt dit tot en met 31 augustus 2020.

Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer

1 month ago
Om een veilige cultuur te creëren op de werkvloer, is het belangrijk om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan. Eén van de maatregelen die werkgevers kunnen nemen om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken is het gebruiken van een gedragscode. Dit kan bijdragen aan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Om werkgevers praktische informatie te geven over het opstellen van een gedragscode is een Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer ontwikkeld.

Toename in beeldschermwerk in 2019 tot gemiddeld 4 uur per dag

1 month 1 week ago
Uit de nieuwste cijfers van de 15e Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS, is een stijging te zien in de hoeveelheid werkzaamheden met een beeldscherm. Werknemers besteedden in 2019 gemiddeld ruim 4 uur per werkdag achter een beeldscherm. Vergeleken met 2005 is dit een half uur langer.

Hoe blijf je vitaal en fit bij het thuiswerken?

1 month 3 weeks ago
Waar moet je op letten als je ineens standaard iedere dag thuis aan het werk bent en je dagelijkse routine wegvalt? In plaats van je vertrouwde werkplek, werk je nu thuis aan de keukentafel en mis je het directe contact met je collega’s. Hoe zorg je dat je mentaal en fysiek fit blijft bij het thuiswerken?

Zorg voor kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes)

2 months ago
In de markt worden nu verschillende mondkapjes gebruikt om te beschermen tegen COVID-19. Een mondkapje als persoonlijk beschermingsmiddel beschermt de drager tegen het risico dat van buitenaf komt (van buiten naar binnen). Een mondkapje (medisch gezichtsmasker) zorgt ervoor dat de drager niets overbrengt op een ander (van binnen naar buiten).

Nieuwe TNO-app monitort welbevinden werkend Nederland tijdens coronacrisis

2 months ago
Welke maatregelen worden er genomen in bedrijven tijdens de coronacrisis en wat zijn de effecten daarvan? Hoe organiseren we ons werk op dit moment? Hoe veerkrachtig zijn we en welke creatieve initiatieven ontstaan er? Om deze vragen te beantwoorden lanceerde TNO deze week de app “How Am I”. Hiermee doet het instituut onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en werk van Nederlanders.

12 corona-gerelateerde vragen beantwoord voor arboprofessionals

2 months ago
Het coronavirus (COVID-19) roept veel vragen op bij werkgevers en werknemers, maar ook bij arboprofessionals die hen hierbij ondersteunen. Op de website beroepsziekten.nl is een speciale kennisnieuwsbrief gedeeld met de meest gestelde vragen met het antwoord op een rijtje. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Rol bedrijfsarts bij ontwikkeling rookvrije organisatie

2 months 2 weeks ago
Eind 2019 startte de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) met het Nationaal Preventie akkoord-project Rookvrije Organisatie. Een gezamenlijke strijd tegen roken en het eerste project binnen het Nationaal Preventieakkoord. Het doel: alle organisaties zijn rookvrij in 2040.

Aan de slag met initiatieven op het terrein van eerlijk werk

3 months 1 week ago
Een van de uitgangspunten van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk is om eerlijk werk in branches en sectoren te stimuleren. In dat kader is er onderzoek gedaan naar de initiatieven die binnen branches en sectoren zijn genomen om bijvoorbeeld de cao-naleving te verbeteren en om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Hier zijn interessante resultaten uit naar voren gekomen die sociale partners kunnen toepassen in hun eigen sector of branche. Niet alleen om te zorgen dat werkenden krijgen waar ze recht op hebben, maar ook om een gelijker speelveld te creëren.
Checked
2 hours 10 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed