Actueel nieuws

Pilot toont belang signaleren beroepslongziekten aan

2 days 2 hours ago
Jaarlijks sterven ruim 3000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk. Bij patiënten met astma en COPD spelen in 15% van de gevallen werkgerelateerde factoren een rol. Toch wordt er door artsen en verpleegkundigen niet altijd gevraagd of men op werk is blootgesteld aan stoffen. De Long Alliantie Nederland (LAN) startte daarom in 2016 verschillende initiatieven om de bewustwording over gevaren van blootstelling aan stoffen te vergroten. Onlangs werden twee pilots afgerond en lanceerde de LAN een geaccrediteerde e-learning. 

In 7 stappen naar een succesvolle RI&E dienstverlening van branches

2 days 2 hours ago
Gezond en veilig werken is belangrijk. De aandacht hiervoor neemt de laatste jaren gelukkig toe. De overheid stimuleert dit ook, met de verplichting voor bedrijven in Nederland om eventuele risico’s in kaart te brengen met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak te maken.  

SER Arboplatform helpt bij het maken van je eigen arbocatalogus

3 days 7 hours ago
Vanaf deze week kun je met behulp van het Arboplatform van de SER een eigen arbocatalogus maken voor jouw branche of sector. Dat meldt de SER in een nieuwsbericht. Een nieuwe arbocatalogus, maar ook de uitbreiding van een bestaande catalogus kost tijd, geld en energie. Het Arboplatform helpt branches en sectoren bij het ontwikkelen van een arbocatalogus. Het biedt daarbij de mogelijkheid om de arbocatalogus gratis online te zetten.

Leidraad voor herstel en re-integratie van COVID-19

1 week 4 days ago
Er is nog veel onbekend over het beloop en herstel van COVID-19. Hoewel de meeste mensen snel en goed herstellen, is er ook een groep die maandenlang klachten en beperkingen overhoudt aan de infectie. Deze klachten kunnen hun werkvermogen benadelen. Om bedrijfsartsen te voorzien van de meest actuele wetenschappelijke onderbouwing over het herstel van COVID-19, publiceerde de Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) de leidraad ‘Herstel & re-integratie in het kielzog van COVID-19’. Zo kunnen bedrijfsartsen effectief adviseren bij het herstel van de infectie en de terugkeer naar werk

Deel jouw aanpak van lichamelijke belasting in de goede praktijken competitie

2 weeks 4 days ago
Iedere werknemer heeft te maken met lichamelijke belasting. Er kan sprake zijn van overbelasting, maar ook onderbelasting kan leiden tot gezondheidsschade. Veel bedrijven weten de oorzaken van lichamelijke over- en onderbelasting al succesvol aan te pakken. Deze goede voorbeelden zijn een bron van inspiratie voor andere bedrijven die hiermee aan de slag willen. Bedrijven met een goed voorbeeld van hun aanpak kunnen meedoen aan de Goede Praktijken Competitie 2021. Wie gaat er met de winst naar huis?

Ministerie van SZW start campagne “Thuiswerken, we worden er steeds beter in”

3 weeks 3 days ago
Het bevorderen van vitaal thuiswerken is nog steeds een urgente opgave voor werkgevers en werkenden. Daarom lanceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze maand een nieuwe campagne: “Thuiswerken, we worden er steeds beter in”. De oproep van de campagne: blijf thuiswerken gedurende de corona-pandemie en doe dat op een gezonde manier. 

Webinar internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk

1 month 2 weeks ago
Op woensdag 28 april wordt wereldwijd aandacht geschonken aan de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten tijdens de internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met arbeidsvraagstukken, organiseert ter ere van deze dag een Engelstalige webinar op 28 april van 13:30 tot 14:45 uur.

Ministerie van SZW roept op tot elk halfuur bewegen in nieuwe campagne

1 month 3 weeks ago
Op donderdag 8 april heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met EU-OSHA/Focal Point een nieuwe campagne gelanceerd: ‘Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap’. In deze campagne vraagt het ministerie aandacht voor lichamelijke onderbelasting op het werk, oftewel te veel zitten en te weinig bewegen. Mensen die het grootste deel van de werkdag zittend doorbrengen, zoals beeldschermwerkers en chauffeurs, worden hierin opgeroepen om elk half uur even te bewegen.

Week van de RI&E vraagt aandacht voor gezondheid van werknemers

2 months 1 week ago
Het Steunpunt RI&E organiseert van 21 tot en met 25 juni de Week van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met het thema: “precies wat u nodig heeft”.  Arbodienstverleners, brancheorganisaties en opleiders organiseren in die week acties door het hele land om werkgevers te stimuleren aan de slag te gaan met de RI&E. 

Meld je aan voor de kick-off van de nieuwe campagne lichamelijke onderbelasting

2 months 2 weeks ago
Op donderdag 8 april lanceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap’. In deze campagne vraagt het ministerie van SZW aandacht voor lichamelijke onderbelasting op het werk, oftewel te veel zitten en te weinig bewegen. Mensen die het grootste deel van de werkdag zittend doorbrengen worden hierin opgeroepen om elk half uur even te bewegen. Bijvoorbeeld door vaker op te staan, wandelend te vergaderen, even de polsen los te maken of een paar squats te doen.

TNO lanceert podcastserie over Arbobalans 2020

2 months 2 weeks ago
Onderzoek- en adviesbureau TNO heeft een podcastserie gepubliceerd over de meest opvallende punten uit de Arbobalans 2020 . Dit is een onderzoek waarin een breed overzicht gegeven wordt van de ontwikkelingen en de kwaliteit van arbeid in Nederland. De serie, bestaande uit drie afleveringen van ieder 20 minuten, zijn te beluisteren op de website van TNO’s Monitor Arbeid.

Vraag het Vignet Vitaal Bedrijf aan

2 months 4 weeks ago
Vitaliteit is van groeiend belang voor bedrijven. Vitale werknemers presteren beter en zijn minder vaak ziek. Wanneer bedrijven goed bezig zijn op het gebied van vitaliteit, willen zij dit laten zien aan (toekomstige) werknemers, klanten en relaties. Daarom lanceerde Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, het Vignet Vitaal Bedrijf. Met het Vignet ziet iedereen in één oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema is binnen een organisatie.

NVAB lanceert een podcast voor de Rookvrije Organisatie

2 months 4 weeks ago
Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet rookvrij kunnen opgroeien. Daarom pleit de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voor het toewerken naar een Rookvrije Generatie. Op de route hiernaartoe is ook het bedrijfsleven – met ruim 8.9 miljoen werkenden - een belangrijk onderdeel. De ambitie is dat alle organisaties in 2040 rookvrij zijn. Met het project ‘Rookvrije Organisatie’ helpt de NVAB bedrijfsartsen om het roken binnen bedrijven actief aan te pakken. Als onderdeel van dit project is de podcast ‘Rookvrij! werkt beter’ gestart, waarin bedrijfsartsen, deskundigen en werkgevers de kansen en obstakels op weg naar rookvrij werken bespreken.

Ministerie van SZW stimuleert thuiswerken

3 months 2 weeks ago
Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, is het heel belangrijk dat iedereen die kan thuiswerken dat ook doet. De inzet van het kabinet is er daarom op gericht om de mensen die nu nog veel naar kantoor gaan te stimuleren om thuis te gaan werken. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een handreiking met concrete criteria voor thuiswerken opgesteld. Deze kunnen werkgevers en werknemers ondersteunen bij thuiswerken. Ook worden de resultaten van een recent onderzoek gedeeld waarin gekeken wordt naar gedragsfactoren die een rol spelen bij thuiswerken.

Kennisplatform duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen gelanceerd

3 months 2 weeks ago
Voor zowel werkgevers als werkenden zelf is het van belang om gezond en gemotiveerd te kunnen werken tot aan je pensioen. Dat geldt ook voor degenen met zwaar werk. Tegelijkertijd neemt het tempo van veranderingen in het werk steeds meer toe en wordt het voor werkenden steeds belangrijker om te blijven leren en ontwikkelen. Dat vraagt van zowel werkgevers als werkenden inzet op duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. 
Checked
1 hour 18 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed