Actueel nieuws

Pay it Forward: bijeenkomst Netwerk Duurzaam Fysiek Werk

2 months ago
Op woensdag 22 november was Océ Technologies BV in Venlo het decor voor de laatste Pay it Forward bijeenkomst van 2017. Achttien bezoekers vanuit externe bedrijven uit het netwerk Duurzaam fysiek werk waren te gast in Venlo waar Océ haar aanpak van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en fysieke belasting presenteerde.

Ministerie SZW vraagt Tweede Kamer aandacht voor nachtwerk

2 months ago
Op maandag 18 december heeft staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) twee adviezen van de Gezondheidsraad over nachtwerk onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht. In de begeleidende brief benadrukt de staatssecretaris dat het nodig is om aandacht te hebben voor de gezondheidsrisico’s van nachtwerk, roept ze werkgevers en werknemers op om met inzichten van de Gezondheidsraad aan de slag te gaan en presenteert ze een aantal maatregelen om dit te faciliteren.

Zelfinspectie gevaarlijke stoffen vernieuwd

2 months ago
Jaarlijks overlijden er in ons land circa 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan een belangrijk deel veroorzaakt is door vroegere blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 2.700 mensen overlijden jaarlijks aan werk gerelateerde kanker. En ongeveer 10% van alle kankergevallen in ons land is werk gerelateerd.

Lancering toolbox gezond- en veiligheidscultuur

2 months 1 week ago
Op 14 december 2017 hebben Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW een toolbox gelanceerd waarmee organisaties aan de slag kunnen met het bevorderen van een cultuur van gezond en veilig werken. De toolbox helpt werkgevers en werknemers die hiermee aan de slag willen.

Communicatie blijkt essentieel in arbocuratieve samenwerking tussen partijen

2 months 1 week ago
‘Voor het verbeteren van arbocuratieve samenwerking is vooral de wil van deskundigen in de curatieve zorg en de bedrijfsgezondheidszorg nodig om meer met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. We staan als ministeries open voor hulp aan initiatieven, die een arbocuratieve samenwerking versterken’.  Aldus Bas van den Dungen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS en Gert-Jan Buitendijk, Directeur-Generaal Werk van het ministerie van SZW. Dit is één van de uitkomsten van het symposium ‘Arbocuratieve samenwerking’ dat op 23 november j.l. is georganiseerd door de ministeries van SZW en VWS. De doelen van het symposium waren: het delen van goede voorbeelden en inspiraties die arbocuratieve samenwerking tussen partijen versterken én het maken van afspraken over verbeteringen in de samenwerking.

Hoe voorkom je pesten en ongewenst gedrag?

2 months 3 weeks ago
Hoe kun je voorkomen dat ongewenst gedrag op het werk erin sluipt? Gaat het hier om de cultuur van de organisatie, spreken mensen elkaar er niet op aan? Hoe ga je nu als leidinggevende om met ongewenst gedrag of pesten en hoe voorkom je dit? Deze vragen stonden centraal bij het congres ‘Een goede werksfeer, laten we dat zo houden!’ dat donderdag 16 november 2017 in TivoliVredenburg werd gehouden voor leidinggevenden.

Advies Gezondheidsraad: Blootstelling aan DEGME kan ontwikkeling van ongeboren kind schaden

2 months 4 weeks ago
Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met de stof diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME) kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Vrouwen die zwanger zijn, kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

PwC: "We willen dat iedereen zich thuis voelt"

2 months 4 weeks ago
Hoe houd je grip op de werksfeer en pestgedrag in een organisatie die alleen al in Nederland 4.800 medewerkers en twaalf vestigingen telt? Jolanda Lamse, lid van de Raad van Bestuur, en vertrouwenspersoon Jessica Molina vertellen hoe de kernwaarden van PwC Nederland bijdragen aan een werkplek waar pesten niet wordt geaccepteerd.

Webinar Verantwoord Opdrachtgeverschap voor Gezond en Veilig Werken

2 months 4 weeks ago
Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Wil je weten hoe jij jouw rol als opdrachtgever of als opdrachtnemer ten aanzien van gezond en veilig werken kan verbeteren? Meld je dan aan voor het webinar van maandag 4 december 2017.

Van slachtoffer tot sfeerbewaker: Het verhaal van Fenny

3 months ago
Fenny is hoofdkassière bij een grote supermarktketen. Ze gaat met veel plezier naar haar werk. Maar dat is niet altijd zo geweest. Zo’n 7 jaar werd ze gepest door collega’s. Zo erg dat ze soms hoopte dat haar iets zou overkomen, zodat ze niet meer naar haar werk zou hoeven. Eerder deelde ze al eens haar verhaal. Hoe gaat het nu met haar?

Arboportaal Magazine over pesten op het werk

3 months ago
Hoe een grote organisatie als PwC Nederland grip houdt op de werksfeer en pestgedrag. Wat je van kleuters kunt leren over pesten. Hoe pestslachtoffer Fenny nu als hoofdkassière de sfeer in het team bewaakt. Waarom columniste Aaf Brandt Corstius ooit buiten op een bankje zat te huilen. En hoe je als werknemer, werkgever en professional iets kunt doen tegen pesten op het werk. Het staat allemaal in de zojuist verschenen tweede editie van het Arboportaal Magazine.

Steeds meer werkgevers pakken stress op de werkvloer aan

3 months 1 week ago
Het aantal werkgevers dat beleid heeft om werkstress aan te pakken neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van TNO. Tegelijkertijd zijn ook de kosten en de duur van het verzuim door werkstress gestegen. In totaal hebben werknemers in 2016 ruim 7 miljoen dagen verzuimd wegens werkstress. De daarmee gemoeide verzuimkosten voor werkgevers liggen rond de 2 miljard euro.

Jongeren in de metaal drie keer vaker een ongeluk

3 months 1 week ago
In vergelijking met andere werknemers in de metaal hebben jongeren drie keer zo vaak een ongeluk. En jong geleerd is oud gedaan. Het is daarom van levensbelang dat jongeren in een metaalopleiding meteen leren gezond en veilig te werken. Inspectie SZW heeft daarom de e-publicatie ‘Gezond en veilig leren werken in de metaal’ gelanceerd.

Dag van de BHV

3 months 2 weeks ago
Vandaag is het de landelijke Dag van de BHV. Op de Dag van de BHV is er extra aandacht voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners in Nederland.
Checked
2 hours 53 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed