Actueel nieuws

Vierde Week van de RI&E: Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E

3 months 1 week ago
Deze week vindt de 4e Week van de RI&E plaats met dit jaar als thema: Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E. De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) is een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid voor werknemers.
Checked
16 minutes 46 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed