Actueel nieuws

Pesten op het werk aanpakken

1 day 12 hours ago
Vandaag is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Pesten komt ook voor op het werk, vaker dan mensen denken. Meer dan een half miljoen mensen zeggen wel eens gepest te worden op het werk, waarvan honderdduizend zelfs op structurele basis. Het gaat dan om minimaal een keer per week, gedurende zeker een halfjaar. Behoorlijk ingrijpend dus.

Werken in de natuur? Let op teken!

2 days 8 hours ago
Elk jaar raken rond de 25.000 mensen in Nederland besmet met de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de beet van een teek. Ondanks dat de gevaren redelijk bekend zijn, neemt het aantal besmettingen jaarlijks toe, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Vooral wie in de natuur werkt loopt een verhoogd risico op besmetting en moet dan ook extra waakzaam zijn, net als zijn of haar werkgever.

Werknemers werken vaak ongezond en onveilig

3 days 13 hours ago
Vandaag heeft de Inspectie SZW de Staat van arbeidsveiligheid gepubliceerd, de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt in de duizenden.

Nieuwe animatie over arbeidsrisico’s tijdens kinderwens en zwangerschap

1 week 1 day ago
Wanneer een werknemer een kinderwens heeft, moet extra gelet worden op de gezondheidsrisico’s van bepaalde werksituaties. Dit geldt voor zowel mogelijk toekomstige vaders als moeders. Ook zijn er na de fase van de kinderwens gezondheidsrisico’s in het geval van zwangerschap en het geven van borstvoeding. De nieuwe animatie over kinderwens, zwanger, borstvoeding en werk geeft hier meer informatie over.

Verdient uw organisatie de Kroon op het Werkprijs 2018?

1 week 2 days ago
Op 25 september 2018 wordt voor de 18e keer de Kroon op het Werkprijs uitgereikt. De prijs is een initiatief van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en is bedoeld voor werkgevers met een succesvolle en effectieve aanpak voor duurzame inzetbaarheid.

Werken Met Gezond Verstand = Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen

1 week 2 days ago
Op maandag 14 mei vindt de kick-off van de campagne Werken Met Gezond Verstand = Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen plaats in de Maassilo in Rotterdam. Veilig werken met gevaarlijke stoffen is makkelijker dan je denkt. Maar te veel werkgevers weten nog niet (precies) wanneer ze risico lopen, wat zij kunnen doen, en hoe ze hun medewerkers mee krijgen.

Praat mee over de toekomst van werk!

2 weeks 2 days ago
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestaat 100 jaar. Leuk moment om terug te kijken op een rijke historie. Maar nog leuker is vooruitkijken. Want hoe ziet jouw werk er eigenlijk uit in – pakweg – 2030? Wat zijn je verwachtingen en wat hoop of vrees je?

Nieuwe animatie over veilig werken op hoogte

2 weeks 2 days ago
Vallen van hoogte staat nog steeds met stip op 1 als het gaat om arbeidsongevallen. Terwijl dit aantal behoorlijk beperkt kan worden door het nemen van de juiste maatregelen. Het Arboportaal besteedt hier aandacht aan in een nieuwe animatie over valgevaar.

Gezond en veilig werken in de varkenshouderij

3 weeks ago
De Inspectie SZW gaat controleren op de arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij. In deze sector doen zich verschillende arbeidsrisico’s voor. Bij de inspecties is aandacht voor onder meer het stalklimaat (stof), veiligheid van elektrische installaties, emissie van dieselmotoren en inrichting van het erf (waaronder silo’s).

Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen

3 weeks 2 days ago
Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk, terwijl het overgrote deel van hen wel wíl werken. Denk aan de overbuurman die door autisme niet veel prikkels aan kan, de leerling van het speciaal onderwijs die wat meer tijd nodig heeft om een klus te klaren of het nichtje dat zich af en toe moet afsluiten om het hoofd weer op orde te krijgen. Ook zij willen eigen geld verdienen, erbij horen en zijn waardevol op de werkvloer. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft op 27 maart een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij een uitwerking presenteert van haar voorstel voor invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Daarmee wil de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eraan bijdragen dat op termijn ruim 200.000 mensen met een beperking aan het werk gaan.

Werken met Gezond verstand = Veilig Werken met gevaarlijke stoffen

3 weeks 2 days ago
Wist u dat u ziek kunt worden door uw werk? Een werkplek waar onveilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen kan leiden tot allergische reacties, astma of zelfs kanker en longziekten. Dit zijn vaak stoffen die je niet eens kunt zien of ruiken. Of waarvan je niet zou verwachten dat ze zo schadelijk kunnen zijn.

Nog 100 dagen: heeft u alles op orde?

4 weeks ago
De vernieuwde Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt over exact 100 dagen, op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen. Heeft u het al op orde?

Baan maakt chronisch zieke gelukkiger

1 month 1 week ago
Uit onderzoek van Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland is gebleken dat werken een positieve invloed heeft op het leven van mensen met een aandoening of beperking. Zij ervaren hun leven als zinvoller, zijn gelukkiger en hebben het gevoel dat zij bij het grotere geheel horen.
Checked
2 hours 8 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed