Actueel nieuws

Kolven op het werk: dit zijn de richtlijnen

6 days 20 hours ago
Werkende moeders kolven vaak noodgedwongen in het serverhok, de wc of de auto, zo blijkt uit onderzoek van het tijdschrift Ouders van nu. Dit terwijl de werkgever ervoor moet zorgen dat vrouwen moedermelk kunnen kolven of hun kind op het werk kunnen voeden.

Maak van goede voornemens goede gewoontes in 2018

1 week ago
De start van een nieuw jaar staat voor veel mensen gelijk aan het opstellen van goede voornemens. Zo stellen acht op de tien Nederlanders een of meerdere goede voornemens op, zo blijkt uit onderzoek van de ING. Voornemens die veelal terugkomen zijn meer sporten en/of bewegen, minder druk maken en afvallen. Ook is stoppen met roken een veel genoemd voornemen.

Nieuwe eisen voor aanwijzing van certificerende instellingen

2 weeks ago
De Arbowet verplicht voor bepaalde beroepen of bedrijven tot het beschikken over certificaten, afgegeven door certificerende instellingen die door de ministerie van SZW daartoe zijn aangewezen. Het Arbobesluit bevat nieuwe eisen waaraan certificerende instellingen dienen te voldoen om door de minister van SZW te kunnen worden aangewezen.

Ben jij klaar voor 2018?

1 month ago
Sinds 1 juli 2017 geldt de vernieuwde Arbowet. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

Kijk terug: webinar Verantwoord Opdrachtgeverschap voor gezond en veilig werken

1 month ago
Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. In het Webinar Verantwoord Opdrachtgeverschap voor gezond en veilig werken licht Martine van Egmond (TNO) de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek ‘Monitor Verantwoord Opdrachtgeverschap gezond en veilig werken’ toe.

Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion start in januari

1 month ago
In januari 2018 lanceren NVAB, OVAL, KoM en ZFB de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Met deze landelijke pool is één centraal punt ingericht voor het uitvoeren van second opinions voor werknemers van organisaties die klant zijn bij een van de deelnemende arbodiensten of bedrijfsartsen.

Pay it Forward: bijeenkomst Netwerk Duurzaam Fysiek Werk

1 month ago
Op woensdag 22 november was Océ Technologies BV in Venlo het decor voor de laatste Pay it Forward bijeenkomst van 2017. Achttien bezoekers vanuit externe bedrijven uit het netwerk Duurzaam fysiek werk waren te gast in Venlo waar Océ haar aanpak van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en fysieke belasting presenteerde.

Ministerie SZW vraagt Tweede Kamer aandacht voor nachtwerk

1 month ago
Op maandag 18 december heeft staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) twee adviezen van de Gezondheidsraad over nachtwerk onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht. In de begeleidende brief benadrukt de staatssecretaris dat het nodig is om aandacht te hebben voor de gezondheidsrisico’s van nachtwerk, roept ze werkgevers en werknemers op om met inzichten van de Gezondheidsraad aan de slag te gaan en presenteert ze een aantal maatregelen om dit te faciliteren.

Zelfinspectie gevaarlijke stoffen vernieuwd

1 month ago
Jaarlijks overlijden er in ons land circa 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan een belangrijk deel veroorzaakt is door vroegere blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 2.700 mensen overlijden jaarlijks aan werk gerelateerde kanker. En ongeveer 10% van alle kankergevallen in ons land is werk gerelateerd.

Lancering toolbox gezond- en veiligheidscultuur

1 month 1 week ago
Op 14 december 2017 hebben Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW een toolbox gelanceerd waarmee organisaties aan de slag kunnen met het bevorderen van een cultuur van gezond en veilig werken. De toolbox helpt werkgevers en werknemers die hiermee aan de slag willen.

Communicatie blijkt essentieel in arbocuratieve samenwerking tussen partijen

1 month 1 week ago
‘Voor het verbeteren van arbocuratieve samenwerking is vooral de wil van deskundigen in de curatieve zorg en de bedrijfsgezondheidszorg nodig om meer met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. We staan als ministeries open voor hulp aan initiatieven, die een arbocuratieve samenwerking versterken’.  Aldus Bas van den Dungen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS en Gert-Jan Buitendijk, Directeur-Generaal Werk van het ministerie van SZW. Dit is één van de uitkomsten van het symposium ‘Arbocuratieve samenwerking’ dat op 23 november j.l. is georganiseerd door de ministeries van SZW en VWS. De doelen van het symposium waren: het delen van goede voorbeelden en inspiraties die arbocuratieve samenwerking tussen partijen versterken én het maken van afspraken over verbeteringen in de samenwerking.

Hoe voorkom je pesten en ongewenst gedrag?

1 month 3 weeks ago
Hoe kun je voorkomen dat ongewenst gedrag op het werk erin sluipt? Gaat het hier om de cultuur van de organisatie, spreken mensen elkaar er niet op aan? Hoe ga je nu als leidinggevende om met ongewenst gedrag of pesten en hoe voorkom je dit? Deze vragen stonden centraal bij het congres ‘Een goede werksfeer, laten we dat zo houden!’ dat donderdag 16 november 2017 in TivoliVredenburg werd gehouden voor leidinggevenden.

Advies Gezondheidsraad: Blootstelling aan DEGME kan ontwikkeling van ongeboren kind schaden

1 month 4 weeks ago
Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met de stof diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME) kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Vrouwen die zwanger zijn, kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

PwC: "We willen dat iedereen zich thuis voelt"

1 month 4 weeks ago
Hoe houd je grip op de werksfeer en pestgedrag in een organisatie die alleen al in Nederland 4.800 medewerkers en twaalf vestigingen telt? Jolanda Lamse, lid van de Raad van Bestuur, en vertrouwenspersoon Jessica Molina vertellen hoe de kernwaarden van PwC Nederland bijdragen aan een werkplek waar pesten niet wordt geaccepteerd.

Webinar Verantwoord Opdrachtgeverschap voor Gezond en Veilig Werken

2 months ago
Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Wil je weten hoe jij jouw rol als opdrachtgever of als opdrachtnemer ten aanzien van gezond en veilig werken kan verbeteren? Meld je dan aan voor het webinar van maandag 4 december 2017.
Checked
2 hours 37 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed