Actueel nieuws

Vierde Week van de RI&E: Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E

1 week 2 days ago
Deze week vindt de 4e Week van de RI&E plaats met dit jaar als thema: Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E. De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) is een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid voor werknemers.

Dag van de Bouw op zaterdag 2 juni

3 weeks 2 days ago
Zaterdag 2 juni vindt de 13e editie van de Dag van de Bouw plaats. Tijdens de Dag van de Bouw worden in heel Nederland bouwlocaties opengesteld voor het publiek. Dit om buitenstaanders een kijkje in de keuken te geven van de bouw- en infrasector.

Dialoogsessies over de Toekomst van Werk

1 month ago
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestaat 100 jaar. Mooi moment om terug te kijken op een rijke historie. Maar nog interessanter is natuurlijk vooruitkijken. Reden voor SZW een dialoog te organiseren over de Toekomst van Werk.

Secretaris-generaal SZW: langer doorwerken vraagt maatwerk en cultuuromslag

1 month 2 weeks ago
De randvoorwaarden die nodig zijn om mensen op een gezonde manier langer te laten doorwerken vragen om maatwerk. Om langer doorwerken voor mensen aantrekkelijk en mogelijk te maken, zijn initiatieven en cultuurverandering in organisaties nodig. Dit schrijft de Secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken, Loes Mulder, in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Te weinig maatregelen door bedrijven bij werken met gevaarlijke stoffen

1 month 2 weeks ago
Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen stellen hun medewerkers nog te vaak bloot aan gezondheidsrisico’s. Van de 36 bedrijven die door de Inspectie SZW onlangs zijn bezocht nemen 33 bedrijven te weinig maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Weliswaar hebben deze bedrijven wel maatregelen genomen, maar volgens de Inspectie valt er nog veel winst te boeken in de beheersing van de risico’s.

Workers’ Memorial Day: aandacht voor werkgerelateerde sterfgevallen

1 month 3 weeks ago
Ieder jaar sterven er in Nederland ruim 4.100 werknemers als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval (bron: ‘De Staat van de Arbeidsveiligheid’, 2018). Wereldwijd zijn dit jaarlijks 2,3 miljoen mensen. Aanstaande zaterdag, 28 april, is het Workers’ Memorial Day. Op deze dag worden op meerdere locaties in Nederland werknemers herdacht die zijn omgekomen als gevolg van hun werk.

Werk en chronische aandoeningen: inspiratie vanuit het buitenland

2 months ago
Op Europees niveau zijn er diverse initiatieven gericht om meer mensen met een chronische aandoening aan het werk te helpen en te houden. Recent is voor de werkgroep Chronisch Zieke Werkende (CZW) een inventarisatie uitgevoerd naar deze initiatieven, met als resultaat een overzicht met 82 voorbeelden van vooral binnen Europa, en een enkel voorbeeld buiten Europa.
Checked
2 hours 31 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed