Actueel nieuws

Onderzoek onder mkb naar bekendheid nieuwe Arbowet

1 day 22 hours ago
Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandigheden (Arbowet) veranderd. Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet volledig van kracht. Uit een verkennend onderzoek onder het mkb en grootbedrijf blijkt dat met name bij het middel en klein bedrijf nog werk aan de winkel is als het gaat om de invoering van de wijzigingen uit de Arbowet.

Update Snelstartgids voor Preventiemedewerkers

3 days 21 hours ago
De Snelstartgids voor Preventiemedewerkers heeft in de afgelopen jaren al menig (startende) preventiemedewerker een welkom houvast gegeven. In verband met de nieuwe Arbowet heeft TNO dit stappenplan voor inPreventie aangepast en gelijk de verwijzingen geüpdatet.

Pesten op het werk nog steeds serieus probleem

4 days 17 hours ago
Pesten is niet alleen op school, maar ook op het werk een serieus probleem. Een geintje op zijn tijd moet natuurlijk kunnen, en kan soms zelfs bijdragen aan de werksfeer. Maar als de grapjes over een grens gaan, dan wordt plagen pesten en kan dit zelfs tot ernstige gezondheidsklachten leiden.

Week van de Werkstress 2018

1 week 3 days ago
Van 12 tot en met 15 november 2018 vindt de vijfde Week van de Werkstress plaats. Dit jaar ligt de focus op preventie en het vergroten van werkplezier.

Campagne voor meer bedrijfsartsen

1 week 3 days ago
Te weinig mensen weten dat het beroep bedrijfsarts vele aantrekkelijke kanten heeft. Het vak biedt grote ontwikkelmogelijkheden en een kans om op meerdere niveaus in een dynamische omgeving aan de slag te gaan. De campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ geeft een moderne inkijk in het beroep.

II-Mens en Werk start met Radiozender Veilig Werken

1 month ago
II-Mens en Werk is continue op zoek naar nieuwe manieren om veilig en gezond werken te stimuleren. De praktijk staat hierbij centraal. Daarom zijn ze gestart met de Radiozender Veilig Werken: een nieuw initiatief om praktijkvoorbeelden nog dichter naar mensen toe te brengen. Op de radiozender vindt u de komende tijd uitzendingen over werksituaties, persoonlijke ervaringen en voorbeelden uit de branche.

Samen fysiek werk aanpakken: neem deel aan het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk

2 months 2 weeks ago
43% van de werknemers in Nederland heeft regelmatig te maken met fysiek belastend werk, wat kan leiden tot lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld spieren, pezen en gewrichten. Maar liefst 30% van alle werkgebonden verzuimdagen wordt veroorzaakt door klachten van deze aard. Voor een duurzaam gezonde en productieve inzet van werknemers moeten deze cijfers omlaag. In het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk delen bedrijven kennis en ervaringen over hun aanpak.

Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk

2 months 3 weeks ago
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om langer door te werken. Op hogere leeftijd neemt de kans op gezondheidsproblemen toe en een slechte gezondheid verlaagt de inzetbaarheid van mensen. Maatregelen die werkenden ondersteunen in langer doorwerken hebben kleine gunstige effecten. De Gezondheidsraad ziet nog ruimte voor het ontwikkelen van effectievere maatregelen. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of meer flexibele vormen van pensionering beter passen bij de grote diversiteit in gezondheid op hogere leeftijd. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van SZW.

Nieuwe Arbowet: We doen het samen

2 months 3 weeks ago
Werknemers, werkgevers en arboprofessionals hebben samen de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek. Voldoen aan de nieuwe Arbowet is één ding, maar deze ook actief naleven een tweede.

‘Succesvolle acties zonder veel tijd en energie’

2 months 3 weeks ago
‘Toen we hoorden over een Actieteam Goed en Gezond Werken vonden we dat meteen iets voor onze gemeente. We wilden heel graag aan de slag met wat wij noemen meer gewenst gedrag. Dit sloot heel goed aan.’ Erika Jansen, adviseur P&O bij de gemeente Haaksbergen vertelt over haar ervaringen met de action learning methode via een Actieteam Goed en Gezond Werken.
Checked
17 minutes 18 seconds ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed